Får ESG-rapportering betydning for dig?

Et af de begreber, der fylder meget i mediebilledet i øjeblikket, er ESG. Der er tale om bæredygtighed, herunder miljø, sociale forhold og god ledelse. Bæredygtighed indgår allerede som en del af rapporteringen om samfundsansvar eller CSR, men kommer i fremtiden til at ske i det, der hedder ESG- eller bæredygtighedsrapporteringen.

ESG-rapportering er endnu ikke fastlagt som en del af den danske lovgivning, men Rådet for den Europæiske Union har vedtaget direktivet Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), som danner grundlag for den kommende lovgivning i årsregnskabsloven om ESG-rapportering. I første omgang kommer direktivet kun til at gælde for alle store virksomheder og alle børsnoterede virksomheder med virkning fra den 1. januar 2024. Men fordi mindre virksomheder griber ind i værdikæden hos større virksomheder, kan det være nødvendigt for mindre virksomheder at forholde sig til det nye direktiv allerede nu.

Den store forskel fra den velkendte CSR-rapportering er, at nøgletal i ESG-rapporten vil være standardiserede, specifikke samt detaljerede og derfor sammenlignelige samt, at der pålægges krav om separat revisorerklæring.

– Hos Redmark arbejder vi allerede indgående med ESG, så vi kan tilbyde kompetent rådgivning i det, som kunderne efterspørger. Og vi kan mærke, at ESG allerede fylder meget. ESG-rapportering bliver i den grad et konkurrenceparametre og især i en tid, hvor socialt- og miljømæssigt ansvar fylder mere og mere, fortæller partner og statsautoriseret revisor i Redmark, Anders Schelde-Mollerup Funder.

ESG i overblik

Oplysningerne i ESG-rapporteringen skal sikre forståelsen af virksomhedens indvirkning på bæredygtighedsspørgsmål, og hvordan bæredygtighedsspørgsmål påvirker virksomhedens udvikling, resultat og økonomiske situation.

Hvad står ESG for?

E – har fokus på miljøet. Det handler om den måde, hvorpå virksomheden påvirker miljøet, herunder forbrug af råmaterialer, vand, energi og CO2-udledning. Hvor det giver mening, kan dette suppleres af en vurdering af affaldshåndtering, giftudledning, og i hvilken grad denne påvirker biodiversiteten samt en vurdering af miljørisici.

S – dækker de sociale forhold i virksomheden. Der fokuseres på de menneskelige relationer interessenterne imellem, herunder medarbejdere, forbrugere og leverandører. Fokus er på de fundamentale menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder samt sikkerheds- og sundhedspolitik. Området dækker desuden produktsikkerhed, personlige data og sikkerhed på arbejdspladsen.

G – dækker god selskabsledelse. Her vurderes gennemsigtighed og åbenhed i rapportering fra ledelsen, ledelsens diversitet, løn og uafhængighed. Derudover vurderes virksomhedens etiske og moralske kodeks.

Vi har udarbejdet nogle foldere, der kort fortæller om fordelene ved ESG-rapportering og ikke mindst, hvordan du skal gribe denne rapportering an – du finder dem herunder.

Vi står naturligvis til rådighed, såfremt du måtte have brug for rådgivning omkring ESG. Kontakt din nuværende Redmark-revisor for mere info.

 

LÆS MERE HER:

Hvad er ESG?

 

Sådan kommer I godt i gang med jeres ESG-rapportering

 

Hvad er næste skridt for virksomheder, som allerede er i gang med ESG?