ESG, CSRD og dobbelt væsentlighedsvurdering – hvad er det og hvordan hænger det sammen?

Selvom det kun er de større virksomheder, der er underlagt CSRD-direktivet, oplever vi, at mange af vores SMV-kunder bliver ramt i større eller mindre grad. Det skyldes naturligvis, at mange mindre virksomheder er en del af de større virksomheders værdikæde. Men hvordan er det, at ESG, CSRD og dobbelt væsentlighedsvurdering hænger sammen – og måske vigtigst af alt, hvordan kommer du i gang med rapporteringen og skaber unikke konkurrencefordele? Det giver vores samarbejdspartner, cApung, et bud på, som du kan læse om her.

ESG (Environmental, Social, and Governance):

ESG er ramme for, hvordan en virksomheds bæredygtighedsstatus, -præstation og -målsætninger kan måles og evalueres.

 • Environmental fokuserer på virksomhedens miljøpåvirkning, energiforbrug og ressourceforvaltning.
 • Social dækker over forholdet mellem virksomheden og samfundet, herunder arbejdstagerrettigheder, diversitet og samfundsansvar.
 • Governance omhandler virksomhedens ledelse og styring, herunder etisk ledelse og transparens.

CSRD (Corporate Social Responsibility Directive):

 • CSRD er et EU-direktiv, der stiller krav til de store virksomheders rapportering om bæredygtighed. Lovgivningen bag CSRD har til formål at styrke og standardisere virksomheders rapportering på ikke-finansielle regnskaber.
 • CSRD udvider rapporteringskravene til også at omfatte elementer af ikke-finansiel information, hvilket inkluderer ESG-aspekter.
 • I første omgang bliver kun de største virksomheder ramt – tidslinjen ser således ud:

Dobbelt væsentlighedsvurdering

En helt central del af CSRD er begrebet “double materiality”. På mere mundret dansk kaldes det også “dobbelt væsentlighed”. Der er altså tale om en væsentlighedsvurdering med ekstra lag. I en dobbelt væsentlighedsvurdering skal virksomheden klarlægge hvilke af de bæredygtige rapporteringskrav, som er væsentlige at medtage i virksomhedens ikke-finansielle regnskab. Der skal redegøres for, hvilken påvirkning virksomhedens aktiviteter har på omverdenen og omvendt, hvordan omverdenen påvirker virksomhedens finansielle aktiviteter. Det er altså vigtigt, at virksomheder her udviser høj grad af selvindsigt og kritisk forholder sig til sin rolle i verden. Ud af i alt 82 rapporteringskrav, vil kun de 12 generelle standarder være obligatoriske for alle virksomheder. De øvrige vil være åbne for en vurdering om deres væsentlighed for virksomhedens regnskab. Denne vurdering skal være velovervejet og saglig.

Og hvordan er så sammenhængen?

 • CSRD vil stille lovkrav til, hvordan de største virksomheder rapporterer om ESG-aspekter.
 • CSRD implementeres i Danmark under årsregnskabsloven.
 • Dobbelt væsentlighedsvurderingen er en integreret del af CSRD-rapporteringen, og er en metode, virksomheder anvender for at identificere, hvilke bæredygtighedsstandarder de skal rapportere på.
 • Disse elementer udgør en ramme for, hvordan virksomheder forstår, måler og rapporterer om deres bæredygtighedspræstationer og sociale ansvar.

Hvad kommer bæredygtighedsrapportering til at betyde for virksomhederne på den korte bane?

De største virksomheder er allerede i gang med deres CSRD-rapportering, da de skal rapportere for regnskabsåret, der starter i 2024. Rammerne for hvilke virksomheder, der bliver underlagt de nye lovkrav, vil muligvis blive justeret løbende. Størstedelen af alle virksomheder, uanset størrelse, vil opleve, at de store virksomheders krav vil sive ned gennem værdikæden og også ramme dem. De ikke-finansielle data bliver dermed alfa og omega at have styr på for at vedligeholde forretningsrelationer.

En måde at imødekomme den nye virkelighed er at tage ESG til sig. Ved at have en velfunderet ESG-rapport får I en baseline, som I kan arbejde ud fra fx i forhold til nuværende/kommende krav fra jeres værdikæde. Der vil være adskillige positive afledte effekter af at arbejde strategisk med ESG.

ESG kan være en væsentlig vækstdriver – hvis det bruges rigtigt

Ud over at bidrage til at gøre en forskel for klima, mennesker og ressourcer, er der meget at vinde for den enkelte virksomhed ved at fokusere på bæredygtighed. ESG-drevet forretning er ikke kun et spørgsmål om samvittighed og bæredygtighed; det kan også være en potentiel katalysator for vækst og konkurrencefordele på flere fronter:

 • Fastholdelse og tiltrækning af talent
  Et stærkt ESG-fokus viser engagement i sociale og miljømæssige spørgsmål, hvilket kan tiltrække og fastholde dygtige medarbejdere. Undersøgelser fra McKinsey viser, at arbejdstagere i højere grad prioriterer virksomheder, der er drevet af bæredygtighed og som er drevet af et ikke-økonomiske formål.
 • Besparelser afledt af reduktioner på energi- og ressourcebrug
  Et fokus på bæredygtighed kan efter alt at dømme være et vigtigt værktøj til at identificere ineffektive processer og reducere deres energi- og ressourceforbrug. Kortsigtede investeringer i omstillingen til et cirkulært ressourceforbrug og en forretningsmodel baseret på vedvarende energikilder kan føre til betydelige besparelser på driftsomkostninger på den lange bane.
 • Forberedelse på kommende lovgivning
  Bæredygtighed får mere og mere politisk fokus. Lovgivning på vedvarende energi, udvidet producentansvar, virksomheders bæredygtighedsrapporteringsstandarder. Med et stærkt ESG-fundament, vil proaktive virksomheder være omstillingsparate og opnå en konkurrencemæssig fordel.
 • Stærkere omdømme
  Et positivt ESG-ry, opbygget gennem virksomhedens engagement i miljømæssige, sociale og governance-initiativer, styrker virksomhedens omdømme. Det skaber tillid og troværdighed blandt interessenter, dybere relationer og loyalitet, en differentiering af virksomheden på markedet og vil fungere som en form for forsikring mod omdømmeskader i krisetider.
 • Tiltrækning af nye kunder
  Flere forbrugere og virksomheder foretrækker at handle med virksomheder, der handler ansvarligt og bæredygtigt. Ifølge Dansk Erhvervs undersøgelser angiver 65 pct. af forbrugerne, at de gerne vil købe mere miljø- og klimavenligt, når de handler. Samtidig viser forbrugerne, at de finder det grundlæggende svært at gennemskue, hvilke varer, der reelt er mere eller mindre grønne . Et stærkt ESG-fokus kan derfor åbne døre til nye kundesegmenter og markeder.
 • Adgang til billigere kapital
  Investorer og långivere ser i stigende grad positivt på virksomheder med en stærk ESG-profil. Dette kan resultere i bedre finansieringsbetingelser og billigere kapital.
 • Indsigt i leverandører
  En central del af ESG-arbejdet er øget kendskab på tværs af værdikæder. Et grundigt ESG-arbejde kræver dybere viden om indkøb, distribution, ressourceflow, affaldshåndtering, mm. Dette åbner muligheder for at samarbejde på tværs af værdikæder, hvilket kan bidrage til at reducere risici og afhængigheder.
 • Transparens
  Endelig fremmer en åben og gennemsigtig rapportering om ESG-initiativer tillid og troværdighed blandt interessenter. Dette kan være afgørende for at tiltrække investorer, kunder og talent, der værdsætter gennemsigtighed og ansvarlighed.

Det behøver ikke at være uoverskueligt at komme i gang

Bæredygtig omstilling behøver ikke at være så uoverskuelig, som mange tror. Meget ofte oplever vi, at virksomheder, store som små, ser den bæredygtige omstilling som en kæmpe udfordring, som er meget kompliceret. Det behøver den slet ikke at være. Det er lidt som at skulle spise den berømte elefant. Det skal gøres i små bidder i den rette rækkefølge, så vokser I med opgaven, stille og roligt. Sammen med vores samarbejdspartner, cApung, der har specialiseret sig inden for bæredygtig omstilling, hjælper vi alt fra enmandsvirksomheder til regnskabsklasse store c. Vi starter, hvor virksomheden er, og hvor det giver mest mening ift. bundlinje, muligheder og udfordringer.

Vi har kontorer i hele landet, og du finder din nærmeste rådgiver her.