Den dansk-franske dobbeltbeskatningsoverenskomst er trådt i kraft pr. 1. januar 2024

Efter en pause på 15 år, har Danmark og Frankrig igen indgået en dobbeltbeskatningsoverenskomst. Reglerne indebærer bl.a., at der er en fælles definition for, hvornår der foreligger et fast driftssted, og at Danmark fremover er tillagt den primære beskatningsret af efterløns- og pensionsudbetalinger fra Danmark – med undtagelse af tjenestemandspensioner.

Denne overenskomst sikrer, at hverken privatpersoner eller virksomheder risikerer en dobbeltbeskatning af den samme indkomst. Samtidig har overenskomsten den betydning, at der i højere grad er forudsigelige skattemæssige konsekvenser, når der er grænseoverskridende transaktioner imellem Danmark og Frankrig.

Har du spørgsmål til ovenstående eller ønsker rådgivning omkring den nye overenskomsts betydning for dig, så kontakt venligst os.