De nye satser for befordringsfradrag og befordringsgodtgørelse for 2024

Hvert år fastsættes nye satser for bl.a. befordringsfradrag af Skatterådet. For 2024 er stigningen dog mindre end i 2023, hvilket skyldes en forventning om en beskeden stigning i benzinprisen indtil næste år. Her har Skatterådet taget udgangspunkt i en benzinpris på 15,94 kr./l. Der forventes ligeledes en beskeden stigning på udgifterne til vedligeholdelse af det anvendte transportmiddel.

Satsen for kørsel mellem 25-120 km er 2,19 kr. pr. km, mens satsen for kørsel over 120 km er 1,10 kr. pr. km. Der er ikke fradrag for de første 24 km pr. dag.

Særlig sats for yderkommunerne

I 2024 vil det fortsat være muligt at gøre brug af det særlige befordringsfradrag for yderkommu-nerne. Her er der fortsat ikke fradrag for de første 24 km pr. dag for kørsel mellem hjemmet og arbejdet. Satsen for kørsel over 24 km pr. dag er 2,19 kr. pr. km. Det har derfor ingen betydning for satsen, om der bliver kørt 50 km eller 150 km pr. dagen, idet satsen ikke bliver nedsat ved kørsel over 120 km.

Skattefri kørselsgodtgørelse

En arbejdsgiver kan vælge at udbetale skattefri kørselsgodtgørelse til medarbejdere, som kører erhvervsmæssigt i egen bil. Dette kræver, at arbejdsgiveren fører den nødvendige kontrol med kørslen.

I 2024 kan der gives en befordringsgodtgørelse på 3,79 kr. pr. km for de første 20.000 km, men satsen falder til 2,23 kr. pr. km for kørsel på 20.001 km og derover.

Giver ovenstående anledning til spørgsmål, er du velkommen til at kontakte din revisor ved Redmark eller Senior Tax Associate Pernille Juul Hansen på pjh@redmark.dk eller Senior Tax Associate Casper Hjorth Hansen på chh@redmark.dk