Betydningen af ligningslovens § 33 A for hovedaktionærer