Bruger du udenlandske leverandører til at udføre ydelser på ejendomme i Danmark? – Så skal du huske momsen

Landsskatteretten har igen haft lejlighed til at tage stilling til, hvem der har forpligtelsen til at betale momsen af byggearbejder/serviceydelser udført på fast ejendom i Danmark, når leverandøren er en udenlandsk virksomhed.

I to afgørelser vedrørende køb af byggeydelser på fast ejendom og rengøringsydelser fra en udenlandsk virksomhed, har Landsskatteretten således udtalt, at det er den danske virksomhed, der er forpligtet til at afregne moms efter reglerne om reverse charge.

Den danske købervirksomhed havde denne forpligtelse uanset, at den udenlandske leverandør havde et dansk momsregistreringsnummer og havde indberettet og betalt momsen til myndighederne af de pågældende udstedte fakturaer for ydelsen.

Reglen er derfor:

Når man køber ydelser vedrørende fast ejendom beliggende i Danmark fra en udenlandsk virksomhed, vil ”leveringstedet” og dermed momsbeskatningsstedet være i Danmark. Det betyder, at der skal afregnes dansk moms af ydelsen. Hvis den udenlandske leverandør af ydelserne ikke er etableret i Danmark, vil det være den danske køber af ydelsen, som er forpligtet til at betale momsen på leverancen, når køberen er en virksomhed. Dette kaldes reverse charge eller omvendt betalingspligt.

Er man som virksomhed derfor forpligtet til at betale reverse charge-moms, er man momsregistreringspligtig i Danmark, også selvom den købende virksomheds aktiviteter er momsfritaget, og virksomheden derfor ellers ikke skal afregne moms at sit salg.

Nogle købere oplever at få en faktura påført dansk moms, fordi den udenlandske leverandørvirksomhed har en dansk momsregistrering. Dette ændrer dog ikke på, at det er den købende virksomhed, der er forpligtet til at betale momsen af ydelser på fast ejendom. Det er således uden betydning for den købende virksomheds forpligtelser, at den udenlandske leverandør har et dansk momsregistreringsnummer, når den udenlandske virksomhed ikke er egentligt etableret i Danmark.

Landsskatterettens afgørelser

I afgørelserne fra Landsskatteretten var det derfor også uden betydning, at momsen af fakturaerne allerede var betalt af den udenlandske leverandør, da det som anført ovenfor er lovbestemt, at køberen er forpligtet til at betale momsen, når sælgeren ikke er etableret i Danmark. Det er således obligatorisk at anvende reverse charge-bestemmelserne. Køber var derfor forpligtet til at afregne momsen til myndighederne, selvom den allerede var betalt af sælger.

Vi anbefaler

Vi anbefaler derfor at være særligt opmærksom, når du modtager en faktura fra en udenlandsk leverandør for køb af ydelser vedrørende fast ejendom, også selv om der på fakturaen er påført dansk moms.

Hvis du er i tvivl, om du skal afregne reverse charge-moms, eller om din leverandør kan anses for at være etableret i Danmark, så tøv ikke med at tage fat i din momsrådgiver eller Anitta Fjordside på afj@redmark.dk.