Bliver 2024 lys eller dyster?

Vi har bedt vores direktør, Morten Ryberg, give et forsigtigt bud på den forventede økonomiske udvikling og ikke mindst hans bud på, hvad der bør stå øverst på agendaen, når virksomhedsejere skal ruste sig til svære tider.

Efter et 2023 med høj inflation og høje renter, så er det formentlig et spørgsmål, som mange gerne ville kende svaret på. Der er da også adskillige eksperter og økonomiske kommentatorer, som gerne vil komme med deres bud på, hvordan økonomien udvikler sig i det kommende år. Sådan er det hvert år, og ofte har man da også kunne forudsige de rigtige tendenser i økonomien.

De seneste år har vist os, hvor uforudsigeligt og forskelligt de danske virksomheder kan blive ramt af udefrakommende forhold som Corona, inflation, rentestigninger og krig i Ukraine. Derfor tror vi også, at den enkelte virksomhedsejer skal være påpasselig med ukritisk at tro, at de almindelige forventninger til økonomien også pr. automatik gælder for deres virksomhed.

To år med et stigende renteniveau har naturligvis lagt en dæmper på aktivitetsniveauet hos mange danske virksomheder. Det kan vi også se hos mange af Redmarks kunder. Men vi ser også, at de virksomhedsejere, som forbereder sig aktivt på fremtiden og arbejder fokuseret med strategi og forretningsudvikling, klarer sig bedre, end de, som bare ”tager en dag ad gangen”. De virksomhedsejere, der arbejder aktivt med udviklingen af deres virksomhed, vil helt naturligt overveje og
gennemtænke forskellige scenarier og handlemuligheder. Derfor vil de også hurtigere kunne reagere på forandringer i markedet.

De økonomiske eksperter forventer generelt et lysere 2024. Der er udsigter til, at renten kommer ned, hvilket vil være med til at sætte gang i økonomien. Det kan være gavnligt for bygge- og ejendomsbranchen, som generelt har haft det svært i 2023. Byggebranchen fylder generelt meget, når man kigger på økonomien, og når der samtidig forventes stigende realløn og lav inflation, så er der noget, som tyder på, at 2024 virkelig kan blive lys.

Som nævnt har de seneste år dog været uforudsigelige, og derfor kan vi kun anbefale de danske virksomhedsejere at forberede sig på flere forskellige scenarier. Det er vanskeligt at forudsige, hvordan f.eks. krigen i Mellemøsten udvikler sig. Historisk har vi set, hvordan kriser i Mellemøsten har medført humanitære kriser, politik uro, forstyrrelser i energiforsyning m.v.

Vi kan derfor kun anbefale at få drøftet virksomhedens situation og handlemuligheder med bestyrelsen, revisor eller andre rådgivere. Det kan naturligvis vise sig at sådanne drøftelser har været spildte, men det kan også vise sig at være en meget god investering at forberede sig på det uforudsigelige.

Hos Redmark står vi naturligvis altid klar til en drøftelse om virksomhedens fremtidige udvikling, ligesom vi kan være med til at rådgive om og synliggøre de økonomiske konsekvenser af forskellige scenarier.