Værdiansættelse til dagsværdi i årsregnskab er udtryk for særlige omstændigheder (anket)