Ændring af rentesatser for restskat – det bliver dyrere at skylde penge til skat

De fleste venter i spænding, når årsopgørelsen ligger klar, og vi kan se, om vi skal have penge tilbage i skat, eller om vi skal betale restskat. Når næste årsopgørelse er klar, er det værd at være endnu mere opmærksom – renterne er nemlig steget markant.

Skattestyrelsen meddelte den 15. december, at der fra og med indkomståret 2023 gælder nye rentesatser for både restskatten og procenttillægget. Det bliver derfor dyrere at skylde penge til skat.

Ændringen medfører, at dag-til-dag-renten, som løber fra 1. januar 2024 frem til 1. juli 2024, stiger fra 1,7 % til 5,5 %. Betaler du ikke inden den 1. juli 2024, vil der fra denne dato også blive pålagt et procenttillæg, som tidligere lød på 3,7 %, men som nu stiger til 7,5 %

Restskatten for indkomståret 2023, som beløber sig til 23.125 kr. inkl. tillæg, bliver automatisk indregnet i forskudsopgørelsen for 2025. Restskatten som overstiger 23.125 kr. opkræves i august, september og oktober 2024.
Rentetilskrivningen og procenttillægget er ikke fradragsberettiget.

Som altid er der mulighed for at undgå at skulle betale renter af din restskat, hvis du senest den 31. december i det pågældende indkomstår laver en frivillig indbetaling via din skattemappe.

Det er dog ikke kun de danskere, der skylder penge til skat, som ændringerne har betydning for. Har du betalt for meget i skat, vil de penge nu også blive pålagt en rente. Tidligere har denne været på 0 %, men stiger nu til 0,8 %. Der er derfor en lille ekstra sum penge til dem, der i forvejen skal have penge tilbage i skat.

Opsummering af rentesatser og restskat:
Betaling senest den 31. december 2023: Der skal ikke betales renter
Betaling inden den 1. juli 2024: Der betales dag-til-dag-rente på 5,5 %
Betaling efter den 1. juli 2024: Der pålægges et procenttillæg på 7,5 %

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte din revisor ved Redmark eller Senior Tax Associate, Casper Hjorth Hansen på chh@redmark.dk.