5. februar 2020

Sundhedsfaglig rådgivning til plejecenter personale

Læger fast tilknyttet plejecenter leverer – udover almindelige lægeydelser til beboere – også generel sundhedsfaglig rådgivning til plejepersonalet i forhold til sundhedsfaglige problemstillinger.

Skatterådet har i et bindende svar fra 2019 konkluderet, at lægens ydelser skal opdeles i henholdsvis momsfrie (men lønsumsafgiftspligtige) lægeydelser, og momspligtige konsulentydelser/rådgivningsydelser.

Læs mere her >>

 

Tak for din tilmelding

Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev, og du vil løbende modtage relevante nyheder om regnskab,revision, skat, moms, afgifter og økonomi generelt. Herudover vil du modtage løbende nyheder om Redmark.

Læs mere om Redmark på vores hjemmeside, og husk på, at du altid er velkommen til at kontakte os.

icon-close