9. februar 2021

Skattefri seniorpræmie

Er du født den 1. januar 1954 eller senere? Og arbejder du fortsat, efter du er nået folkepensionsalderen? I så fald kan du være berettiget til én eller to skattefrie seniorpræmier.

Ordningen er en økonomisk tilskyndelse af de seniorer, der fortsat kan og vil arbejde, efter de er nået folkepensionsalderen. Det er en betingelse, at du er fuld skattepligtig i Danmark.

Det er muligt at opnå to skattefrie seniorpræmier:

1. et engangsbeløb på kr. 42.840 (2020 niveau) / kr. 43.697 (2021 niveau), hvis du arbejder i det første år, efter du er nået folkepensionsalderen

2. et engangsbeløb på kr. 25.500 (2020 niveau) / kr. 26.010 (2021 niveau), hvis du arbejder i det andet år, efter du er nået folkepensionsalderen

Det er ikke en betingelse, at du har arbejdet det første år for at opnå seniorpræmien det andet år. De to perioder beregnes uafhængigt af hinanden.

Beskæftigelseskravet
Det er en betingelse, at du har haft mindst 1.560 løntimer i hver optjeningsperiode svarende til 30 timer i gennemsnit pr. uge.

Løntimerne opgøres særskilt for hver optjeningsperiode:

1.   1-12 måneder efter folkepensionsalderen er opnået

2.   13-24 måneder efter folkepensionsalderen er opnået

Opgørelsen
For at opfylde beskæftigelseskravet, skal din gennemsnitlige månedlige timeløn være mindst kr. 123,97 (2020 niveau) / kr. 126,82 (2021 niveau).

Selvstændig erhvervsvirksomhed
Er du selvstændig kan du anvende virksomhedens skattemæssige overskud før renter og andre finansielle poster.

Overskuddet omregnes til løntimer ved brug af en omregningssats på kr. 123,96 (2020 niveau) / kr. 126,69 (2021 niveau). Det vil sige i 2021 skal dit skattemæssige overskud før renter og andre finansielle poster udgøre ca. kr. 198.000.

A-indkomst fra eget selskab
Driver du et selskab, hvor du har bestemmende indflydelse, det vil sige ejer mindst 50 % af selskabskapitalen eller mindst 50 % af selskabskapitalens stemmeværdi, kan du få seniorpræmie på baggrund af den A-indkomst du udbetaler til dig selv fra selskabet.

Opgørelsen af beskæftigelseskravet må godt være en kombination af ovenstående.

Covid-19
Pga. situationen er der indført en lempelse for personer født mellem 1. januar 1954 og 30. juni 1954. Er du født i denne periode, skal du kun have haft 1.040 løntimer i de første 12 måneder efter du har opnået folkepensionsalderen – svarende til 20 timer i gennemsnit pr. uge.

Er du selvstændig, skal dit skattemæssige overskud udgøre ca. kr. 129.000 før renter og andre finansielle poster.

Udbetaling af præmien
Er du almindelig lønmodtager i Danmark og opfylder betingelserne, udbetales seniorpræmien automatisk to måneder efter, at optjeningsperioden er slut.

B-indkomst
Er din B-indkomst indberettet til indkomstregisteret af din arbejdsgiver, får du automatisk udbetalt seniorpræmien.

Er B-indkomsten ikke indberettet af din arbejdsgiver, skal du selv søge om seniorpræmien på borger.dk.

Du kan først søge, når optjeningsperioden er gået.

Lønmodtager i EU/EØS-land eller Schweiz
Er du lønmodtager i et andet EU/EØS-land eller Schweiz, men fortsat fuld skattepligtig i Danmark, skal du selv søge om seniorpræmien på borger.dk.

Du kan først søge, når optjeningsperioden er gået. Til brug for ansøgningen skal du vedhæfte dokumentation på fuld skattepligt til Danmark i form af din seneste årsopgørelse, hvoraf din skattepligtsstatus fremgår.

Herudover skal du medsende dokumentation på lønnen/timerne. F.eks. ansættelseskontrakt, lønsedler og evt. arbejdsgivererklæring.

Obs. Færøerne og Grønland er ikke med.

Selvstændig
Er du selvstændig, skal du selv søge om seniorpræmien på borger.dk.

Du kan først søge, når optjeningsperioden er gået, og overskuddet fremgår af din årsopgørelse.

Dette betyder, at du som selvstændig vil få udbetalt seniorpræmien senere end en lønmodtager.

Obs. overskuddet opgøres ud fra det gennemsnitlige overskud pr. måned i de regnskabsår, der indgår i optjeningsperioden.

Afrunding
Såfremt du har spørgsmål til ovenstående, eller har brug for rådgivning i forbindelse med udbetaling af en eventuel seniorpræmie, står vi i Redmark naturligvis til rådighed for yderligere rådgivning herom.

Kontakt din revisor eller Jeanette i Skatteafdelingen.

Jeanette Holmgaard Skattekonsulent
Tlf. +45 41 86 56 74
jho@redmark.dk

Download ovenstående her >>

 

Tak for din tilmelding

Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev, og du vil løbende modtage relevante nyheder om regnskab,revision, skat, moms, afgifter og økonomi generelt. Herudover vil du modtage løbende nyheder om Redmark.

Læs mere om Redmark på vores hjemmeside, og husk på, at du altid er velkommen til at kontakte os.

icon-close