14. september 2020

Seneste nyt vedr. indgreb mod skattefordelen ved forældrekøb i virksomhedsordningen

I finanslovsaftalen for 2020 blev forligspartierne enige om et indgreb mod forældrekøb i virksomhedsordningen. Det blev samtidigt aftalt, at indgrebet skulle have virkning for indkomståret 2021. Skatteministeriet har nu udsendt et udkast til det lovforslag, der skal lovfæste indgrebet. Det forventes, at Skatteministeriet i oktober vil udsende det endelige lovforslag, der så kan vedtages inden jul.

I finanslovsaftalen for 2020 blev forligspartierne enige om et indgreb mod forældrekøb i virksomhedsordningen. Det blev samtidigt aftalt, at indgrebet skulle have virkning for indkomståret 2021.

Skatteministeriet har nu udsendt et udkast til det lovforslag, der skal lovfæste indgrebet. Det forventes, at Skatteministeriet i oktober vil udsende det endelige lovforslag, der så kan vedtages inden jul.

Udkastet til lovforslag
Ifølge udkastet til lovforslaget – der altså kan blive ændret inden den endelige vedtagelse – vil indgrebet være målrettet mod fradragsværdien af de renteudgifter, der er knyttet til ”forældrekøb”. Der er tale om forældrekøb, når en bolig udlejes til en person, der er i nær familie med ejeren. Typisk anvendes forældrekøb til køb af ejerlejlighed, der udlejes til et barn, eksempelvis et barn, der er studerende.

I dag kan renteudgifterne fratrækkes i personlig indkomst, når man vælger beskatning med brug af virksomhedsordningen.

Ved lovforslaget skal der ved forældrekøb fra 2021 opgøres et særligt rentekorrektionsbeløb, der flytter rentefradraget fra personlig indkomst til kapitalindkomst. Dette vil for de fleste føre til halveret fradragsværdi for renteudgifterne.
Selve rentekorrektionsbeløbet skal opgøres efter en fast model, hvor det først vurderes hvor meget den pågældende bolig fylder i forhold til de øvrige aktiver i virksomhedsordningen. Denne andel ganges så på den aktuelle gæld i virksomhedsordningen, og dermed fremkommer den gældsandel, der danner baggrund for opgørelsen af rentekorrektionsbeløbet.

Modellen kan illustreres med følgende eksempel:
Ejendommens anskaffelsessum    3 mio.
Samlede aktiver i virksomhedsordningen    20 mio.
Ejendommens andel af de samlede aktiver    15 %
Samlet gæld i virksomhedsordningen    10 mio.
Grundlag for rentekorrektion (15 %)    1,5 mio.
Rentekorrektionssats     aktuelt 3 %
Opgjort rentekorrektionsbeløb    45.000

Samlede faktiske renteudgifter i virksomhedsordningen    200.000
Ejendommens andel af samlede aktiver    15 %
Andel af renter, der kan henførestil ejendommen    30.000

Download ovenstående her >>

Tak for din tilmelding

Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev, og du vil løbende modtage relevante nyheder om regnskab,revision, skat, moms, afgifter og økonomi generelt. Herudover vil du modtage løbende nyheder om Redmark.

Læs mere om Redmark på vores hjemmeside, og husk på, at du altid er velkommen til at kontakte os.

icon-close