18. marts 2020

Særlig støtte til selvstændige

Regeringen har offentliggjort et forslag til, hvordan staten kan støtte de selvstændige i Danmark, der er ramt af Coronakrisen. Forslaget skal forhandles på plads med de øvrige partier, så der kan komme justeringer

Forslaget indeholder en kompensationsordning, der skal hjælpe med at dække nedgangen i indtjeningen, og sørge for, at den selvstændige har en indtægt. Forslaget indeholder også en ordning, der skal hjælpe med at dække den selvstændiges faste udgifter.

Forslaget kan kombineres med de andre ordninger – blandt andet ordningen om lønkompensation.

Kompensationsordningen

1. Hvem kan bruge ordningen?
Selvstændige, der oplever mere end 30% nedgang i omsætningen som konsekvens af Coronavirus, kan få støtte fra staten.

Det er et krav, at den selvstændige ikke har mere end 10 fuldtidsansatte.

Den selvstændige kan højest få kompensation i tre måneder fra den 9. marts og frem til den 9. juni 2020.

2. Hvor meget betaler staten kompensationen?
Kompensationen fra staten dækker 75% af omsætningstabet, maksimalt 23.000 kr. pr. måned. Kompensationen hæves til maksimalt 34.500 kr. pr. måned, hvis den selvstændige har en medarbejdende ægtefælle.

3. Hvordan gør man det praktisk?
Erhvervsstyrelsen administrerer ordningen, og ansøgningerne skal indsendes via Erhvervsstyrelsens virksomhedsportal: virksomhedsguiden.dk
 
Styrelsen arbejder på at få det praktiske på plads.

Eksempel
En håndværksmester forventer et månedligt omsætningstab på 40.000 kr. i perioden fra 20. marts til 20. maj på grund af Coronakrisen.
 
Håndværksmesterens virksomhed havde i 2019 en gennemsnitlig månedlig omsætning på 100.000 kr. Omsætningstabet er derfor på 40%, og mesteren er omfattet af ordningen, og kan få udbetalt den maksimale kompensation på 23.000 kr. pr. måned fra staten frem til 20. maj.
 
Dækning af faste udgifter
Regeringen vil også hjælpe selvstændige med at betale virksomhedernes faste udgifter.
 
Selvstændige der er udsat for et fald i omsætningen på mere end 40% kan få dækket en del af de faste udgifter. Regeringen foreslår, at man skal dække mellem 25 og 80% af de faste udgifter.
 
Ordningen vil også løbe i en periode på tre måneder, og pengene vil blive udbetalt hurtigst muligt.
 
Vi ved endnu ikke, hvilke faste udgifter, der bliver omfattet af ordningen, men regeringen har allerede nævnt husleje, elregninger og uopsigelige kontrakter.


Download ovenstående her >>

 

Tak for din tilmelding

Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev, og du vil løbende modtage relevante nyheder om regnskab,revision, skat, moms, afgifter og økonomi generelt. Herudover vil du modtage løbende nyheder om Redmark.

Læs mere om Redmark på vores hjemmeside, og husk på, at du altid er velkommen til at kontakte os.

icon-close