16. juni 2020

Rådgivningsopdatering i forbindelse med Covid-19

Lønkompensation for lønmodtagere · Kompensation for omsætningstab til selvstændige · Kompensation for faste udgifter · Indsendelse af årsregnskab og selvangivelse for selskaber · Indsendelse af selvangivelse for personer · Forlængende betalingsfrister for moms, A-skat og AM-bidrag

Lønkompensation for lønmodtagere
Med Lønkompensationsordningen betaler staten 75% (90% for timelønnede) af virksomhedens lønudgifter til medarbejdere, der er hjemsendt pga. COVID-19. Lønkompensationen dækker op til 30.000 kr. pr. måned pr. fuldtidsansat.  
 
Ordningen er forlænget flere gange, og kan maksimalt omfatte perioden 9. marts til 29. august 2020. Der kan også søges for kortere perioder.
 
Det er et krav, at virksomheden i gennemsnit har hjemsendt minimum 30% af medarbejderstaben eller mere end 50 ansatte i lønkompensationsperioden, og at virksomheden ikke har afskediget perioden, hvor den modtager lønkompensation
 
Der er frist for ansøgning den 30. juli 2020, hvis virksomheden vil ansøge om lønkompensation for den periode, der slutter 8. juli. Fristen for ansøgning, hvis virksomheden også vil søge om lønkompensation for den sidste periode frem til 29. august, er endnu ikke fastsat.

Kompensation for omsætningstab til selvstændige
Selvstændige, der ejer min. 25% af en virksomhed, kan få kompensation for deres omsætningstab, såfremt tabet er større end 30% for en 3- eller 4-måneders periode, der begynder 9. marts 2020. Omsætningstabet sammenholdes med en sammenlignelig referenceperiode på 3 måneder – som udgangspunkt 1. april – 30. juni 2019.  
 
Kompensationen udgør 90% af omsætningstabet, dog max. 23.000 kr. pr. måned. Hvis virksomheden har været lukket af påbud fra myndighederne, udgør kompensationen 100% af omsætningstabet, dog fortsat max. 23.000 kr. pr. måned.  

Kompensationen er betinget af:
– At virksomheden max. har 25 fuldtidsansatte
– At den selvstændige arbejder i virksomheden
– At virksomheden har min. én måneds realiseret omsætning at sammenligne med
– At den selvstændiges indkomst (personlig indkomst samt evt. aktieindkomst fra selskabet eller opsparet overskud i virksomhedsordningen) maksimalt udgør 800.000 kr. i 2020.  
 
En selvstændig, der ejer mere end 25% i flere virksomheder, er kun berettiget til kompensation til én af virksomhederne. Der er ansøgningsfrist frem til den 31. august 2020.  

Kompensation for faste udgifter
En virksomhed der forventer et fald i omsætning på minimum 35% for en 3 eller 4 måneders periode, kan der ansøge om kompensation til dækning af virksomhedens faste omkostninger.
 
Virksomheden skal have et dansk CVR-nr., være etableret senest 9. marts 2020 og som udgangspunkt have faste omkostninger for mindst 12.500 kr. for perioden fra 9. marts til 8. juni 2020. Der skal ansøges pr. CVR-nummer.
 
Virksomheden kan få kompensation for op til 80% af de forventede faste omkostninger dog højest 110 mio. kr. Kompensationens størrelse afhænger af det forventede fald i omsætningen. Der kompenseres enten 25%, 50% eller 80% af de faste omkostninger, medmindre virksomheden har haft forbud mod at holde åbent.
 
Hvis virksomheden har haft forbud mod at holde åbent og ikke har haft omsætning i perioden, kan der søges om fuld kompensation for virksomhedens faste omkostninger.  

Faste omkostninger er de omkostninger, virksomheden skal afholde, selvom virksomhedens omsætning falder i perioden. Der er eksempel vis tale om afskrivninger, husleje, anden leje og leasing samt renteomkostninger.
 
Sammen med ansøgningen om dækning af fast omkostninger skal indsendes revisorerklæring. Der er ansøgningsfrist frem til den 31. august 2020.

Midlertidig forlængelse fra 9. juli 2020 – 31. august 2020
Folketinget har aftalt en forlængelse af ordningen for virksomheder, der er ramt af følgende restriktioner:

  • Forbud mod at holde åbent
  • Forbuddet mod at holde åbent ophæves fra 8. juni 2020 og frem
  • Forsamlingsforbud på over 500 personer
  • Grænselukninger
  • Udenrigsministeriets rejsevejledning 

Virksomheder, hvor forbuddet mod at holde åbent ophæves fra den 8. juni og frem, vil dog alene kunne få kompensation for faste omkostninger i perioden 9. juli 2020 - 8. august 2020.
 
Betingelsen om omsætningsfald på min. 35% er uændret og der er mulighed for 25% - 80% kompensation afhængig af omsætningsnedgangen. Der ydes fortsat fuld kompensation, såfremt virksomheden er omfattet af forbud og ingen omsætning har haft.
 
Det er desuden en betingelse, at faste omkostninger i den forlængede periode som minimum udgør henholdsvis 4.000 kr. og 8.000 kr. afhængig af om virksomheden har været underlagt ophævet forbud i perioden 8. juni 2020 og frem eller ej.  
 
Kompensationsbeløb i den forlængede periode kan maksimalt udgøre henholdsvis 30 mio. kr. og 60 mio. kr. afhængig af om virksomheden har været underlagt ophævet forbud i perioden 8. juni 2020 og frem eller ej.
 
Øvrige betingelser er fortsat gældende, herunder krav om revisorerklæring.

Indsendelse af årsregnskab og selvangivelse for selskaber
Selskaber, der har årsafslutning 31. december 2019, har udsættelse med indsendelse af årsregnskab til Erhvervsstyrelsen og selvangivelse til Skattestyrelsen indtil den 1. september 2020.

Der er ikke krav om indsendelse af ansøgning.

Indsendelse af selvangivelse for personer
Fristen for indsendelse af selvangivelser både for selvstændige erhvervsdrivende og for personer er udsat til 1. september 2020.

Der er ikke krav om indsendelse af ansøgning.

Forlængende betalingsfrister for moms, A-skat og AM-bidrag
Der er ikke foretaget ændringer i de fristforlængelser for betaling af moms, A-skat og AM-bidrag, der blev vedtaget marts 2020.

Der er således fortsat tale om forlængede indbetalingsfrister for momsafregningsperioderne:
marts til maj 2020 (månedsvis afregning),
– 1. kvartal 2020 (kvartalsvis afregning),
– 1. halvår 2020 (halvårlig afregning) samt
– afregningsperioderne af A-skat og AM-bidrag fra april – juni 2020.

Der er ligeledes ikke foretaget ændringer i fristforlængelsen for indbetaling af lønsumsafgift for perioden 2. og 3. kvartal 2020.

En nærmere beskrivelse af fristforlængelserne kan ses på www.redmark.dk.

Download ovenstående her >>

Tak for din tilmelding

Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev, og du vil løbende modtage relevante nyheder om regnskab,revision, skat, moms, afgifter og økonomi generelt. Herudover vil du modtage løbende nyheder om Redmark.

Læs mere om Redmark på vores hjemmeside, og husk på, at du altid er velkommen til at kontakte os.

icon-close