14. marts 2022

Praksisændring – betydning for fysioterapeuter?

I forbindelse med udkastet til et lovforslag (L106) anføres det, at den danske praksis vedrørende fritagelser for undervisningsydelser ikke er i overensstemmelse med EU-rettens praksis.

I forbindelse med udkastet til et lovforslag (L106) anføres det, at den danske praksis vedrørende fritagelser for undervisningsydelser ikke er i overensstemmelse med EU-rettens praksis. Efter den hidtidige danske praksis er fx undervisning i sprog, musik og legemsøvelser, håndarbejde og tegning blevet anset for momsfri ”skoleundervisning” – med undtagelse af, når undervisningen er udbudt at kursusvirksomheder. Denne praksis skal ifølge udkastet til lovforslaget ændres, så den danske praksis kommer i overensstemmelse med EU-domstolens praksis på området.
 
Praksis ændringen vil indsnævre momsfritagelsen og medføre, at visse udbydere af holdundervisning går fra at levere momsfrie holdundervisningsydelser til at levere momspligtige undervisningsydelser. Denne ændringer anses alene som en praksisændring og kræver – ifølge udkastet til lovforslaget – ikke en lovændring.
 
Det må således forventes, at der bliver udstedt et styresignal, som nærmere vil definere og præcisere, hvilke holdundervisningsydelser, som ikke længere kan omfattes af momsfritagelsen samt virkningstidspunktet for praksisændringen.

Det er vores umiddelbare opfattelse, at der må være en forskel på fitnesscentres og sundhedssektorens, fx fysioterapeuters, udbydelse af undervisning, idet visse hold kan bestå af patienter, som deltager i holdundervisningen som et led i deres behandling, fx ryg-, skulder- og knæhold mv., og hvor deltageren betaler efter de normale takster for fysioterapi med sygesikringstilskud. Disse hold er således efter vores umiddelbare opfattelse ikke omfattet af fritagelsesbestemmelsen vedrørende undervisning, men vedrørende levering af sundhedsydelser.
 
Fysioterapeuters øvrige udbud af holdundervisning, må formodes at blive omfattet af momspligten, fx yoga, zumba og ”stram op”-hold mv. (ej udtømmende)
 
Vi følger udviklingen på området og ser frem til, at der offentliggøres et udkast til et afklarende styresignal i høring.

Download ovenstående her >>

Tak for din tilmelding

Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev, og du vil løbende modtage relevante nyheder om regnskab,revision, skat, moms, afgifter og økonomi generelt. Herudover vil du modtage løbende nyheder om Redmark.

Læs mere om Redmark på vores hjemmeside, og husk på, at du altid er velkommen til at kontakte os.

icon-close