5. januar 2021

PVC-afgift (igen)

Der er (igen) indført afgift af PVC og ftalater i en række produkter. Afgiften indføres fra 1. januar 2021, og virksomheder, der skal betale afgift, skal registreres senest den 15. januar 2021.

Virksomheder der producerer - eller køber fra udlandet - følgende produkter, hvor der er anvendt PVC eller ftalater, skal registreres:

  • Bløde rør og slanger samt fittings dertil bortset fra bløde rør til anvendelse i civile fly og slanger til medicinsk brug, som er CE-mærket.
  • Gulvbelægningsmaterialer, vægbeklædning og loftsbeklædning, også selvklæbende, i ruller eller som fliser, samt korkfliser.
  • Selvklæbende folier og tape i ruller eller strimler bortset fra halvfabrikata.
  • Tagfolier, membranfolier, tagplader og ovenlysvinduer bortset fra halvfabrikata.
  • Tidsskriftskassetter, ringbind, brevordnere, chartekker og plastlommer.
  • Handsker, forklæder, beskyttelsesdragter og regntøj.
  • Presenninger.
  • Dækketøj, gardiner, rullegardiner, forhæng (inkl. badeforhæng) og gardinkapper.
  • Isolerede elektriske ledninger, kabler og andre isolerede elektriske ledere, også forsynet med forbindingsdele; optiske fiberkabler fremstillet af individuelt overtrukne fibre, også samlet med elektriske ledere eller forsynet med forbindelsesdele.
  • Tagrender, nedløbsrør og stålplader og -profiler.

Virksomheder der producerer, eller importerer, varer, hvor en eller flere af delene i punkt 1 - 10 indgår, skal også registreres og betale afgift, hvis de afgiftspligtige varer udgør mindst 10% af den samlede vares vægt.
 
Afgiftssatsen opgøres pr. kilo. I linkets (den vedtagne lov) bilag 2 fremgår satserne: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/2061
 
Der er en bagatelgrænse på 10.000 kr., så virksomheder ikke skal registreres, hvis den årlige afgift ikke er højere end 10.000 kr.
 
Virksomheder der skal registreres for PVC-afgift, skal optælle lagerbeholdningen pr. 1. januar 2021.

Download ovenstående her >>

 

Tak for din tilmelding

Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev, og du vil løbende modtage relevante nyheder om regnskab,revision, skat, moms, afgifter og økonomi generelt. Herudover vil du modtage løbende nyheder om Redmark.

Læs mere om Redmark på vores hjemmeside, og husk på, at du altid er velkommen til at kontakte os.

icon-close