3. december 2020

Opdatering - Nordjysk pendler lønkompensation (covid-19)

Den særlige lønkompensationsordning for pendlere i Nordjylland er åben. Fristen for ansøgning er den 24. december 2020. Ordningen gælder virksomheder og ansatte i Hjørring, Frederikshavn, Brønderslev, Jammerbugt, Vesthimmerland, Thisted og Læsø Kommuner, hvor de ansatte ikke kunne komme på arbejde, fordi de boede i en anden kommune, end den kommune, hvor virksomheden ligger.

Ordningen bygger på de samme principper, som den tidligere lønkompensationsordning, og gælder i perioden 6. november til 26. november 2020. Virksomheder i ordningen skal ikke nødvendigvis opleve et behov for at afskedige medarbejdere, hvilket er et krav i de øvrige lønkompensationsordninger.
 
Eksempler:

  • Ordningen gælder f.eks. for en virksomhed i Aalborg Kommune, der har ansatte i Frederikshavn Kommune.
  • Ordningen gælder også for en virksomhed i Hjørring Kommune, der har ansatte i Aalborg og Frederikshavn Kommune.

Hvor meget kan man få i kompensation:

  • Pendlingslønkompensationen vil udgøre 75 pct. af de samlede lønudgifter for omfattede funktionærers løn månedligt og 90 pct. af de samlede lønudgifter for omfattede ikke-funktionærers løn månedligt, dog maksimalt 45.000 kr. pr. omfattet ansat.
  • Kompensationen ydes for den enkelte medarbejder, som ikke kan arbejde pga. den kraftige opfordring om ikke at krydse kommunegrænser.
  • Der er ikke krav om, at medarbejderne skal anvende ferie i perioden.

For at modtage lønkompensation er det et krav, at:

  • Medarbejderne ikke arbejder for virksomheden under hjemsendelsen.
  • Virksomheden betaler fuld løn til medarbejderne i kompensationsperioden, og
  • Virksomheden ikke i perioden afskediger ansatte som følge af økonomiske årsager.

Der er ikke et krav om hjemsendelse af en vis andel/antal medarbejdere. Hvis virksomheden har haft én medarbejder, der ikke kunne krydse kommunegrænsen, kan virksomheden få kompensation.

Kontakt
Kontakt din revisor, hvis du har spørgsmål eller har brug for hjælp og rådgivning til ovenstående.

Download ovenstående her >>

Tak for din tilmelding

Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev, og du vil løbende modtage relevante nyheder om regnskab,revision, skat, moms, afgifter og økonomi generelt. Herudover vil du modtage løbende nyheder om Redmark.

Læs mere om Redmark på vores hjemmeside, og husk på, at du altid er velkommen til at kontakte os.

icon-close