3. december 2020

Opdatering - Nordjysk lønkompensation (covid-19)

Lønkompensationsordningen for nordjyske virksomheder er åben. Fristen for ansøgning er den 24. december 2020. Ordningen gælder udelukkende for virksomheder i Hjørring, Frederikshavn, Brønderslev, Jammerbugt, Vesthimmerland, Thisted og Læsø Kommuner.

Ordningen bygger på de samme principper som den tidligere ordning, og gælder i perioden 6. november til 26. november 2020. De nordjyske virksomheder kan få midlertidig lønkompensation for medarbejdere, som de ellers ville have afskediget som følge af covid-19.

  • Virksomheden skal hjemsende mindst 30 pct. af medarbejderstaben eller mere end 50 ansatte for at være omfattet af ordningen
  • Den lokale lønkompensationsordning udgør 75 pct. af de samlede lønudgifter for funktionærers løn månedligt og 90 pct. af de samlede lønudgifter for ikke-funktionærers løn månedligt, dog maksimalt 30.000 kr. pr. omfattet ansat
  • Der er ikke krav om, at medarbejderne skal anvende ferie i perioden.

For at modtage lønkompensation er det et krav, at:

  • Medarbejderne ikke arbejder for virksomheden under hjemsendelsen
  • Virksomheden betaler fuld løn til medarbejderne i kompensationsperioden, og
  • Virksomheden ikke i perioden afskediger ansatte som følge af økonomiske årsager
  • Erhvervsstyrelsen administrerer ordningen.

Kontakt
Kontakt din revisor, hvis du har spørgsmål eller har brug for hjælp og rådgivning til ovenstående.

Download ovenstående her >>

Tak for din tilmelding

Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev, og du vil løbende modtage relevante nyheder om regnskab,revision, skat, moms, afgifter og økonomi generelt. Herudover vil du modtage løbende nyheder om Redmark.

Læs mere om Redmark på vores hjemmeside, og husk på, at du altid er velkommen til at kontakte os.

icon-close