3. september 2021

Nyt om ejendomsvurderinger på ejerboliger

Vurderingsstyrelsen udsender i disse dage deklarationsmeddelelser til 50.000 boligejere af parcel-, og rækkehuse.

Deklarationsmeddelelsen indeholder de oplysninger, der danner grundlag for den nye ejendomsvurdering. Det er vigtigt, at boligejer foretager en nøje gennemgang af oplysningerne i deklarationsmeddelelsen, da reglerne for en senere påklage af de juridisk bindende ejendomsvurderinger er væsentligt skærpede i forhold til tidligere. Der er en 4 ugers indsigelsesfrist for boligejer.

Vurderingsstyrelsen har meddelt, at ejerne af 50.000 boliger over hele landet i disse dage modtager en opfordring fra Vurderingsstyrelsen til at gennemgå de oplysninger, der danner grundlag for den nye ejendomsvurdering. Dette sker i form af en deklarationsmeddelelse, som indeholder en række data om boligejers ejendom.
 
Boligejer har fra modtagelsen af deklarationen 4 uger til at indsende indsigelser til Vurderingsstyrelsen. Dette vil være relevant, hvis der er fejl eller mangler i deklarationen. Det kan også være andre forhold, der kan have betydning for ejendomsvurderingen.
 
Vi anbefaler, at boligejer nøje gennemgår deklarationen, da den danner grundlag for den efterfølgende juridiske bindende ejendomsvurdering, som kun kan påklages, hvis der klagen vil medføre en ændring på +/- 20 %
Med udsendelsen af de nye ejendomsvurderinger følger en tilbagebetalingsordning for de ejendomsejere, der har betalt skat af en for høj vurdering i årene 2011 til 2020. Boligejere som har betalt skat af en for lav vurdering vil omvendt ikke få en ekstraregning. Skatteministeriet har udarbejdet et faktaark om tilbagebetaling af skat for nuværende boligejere fordelt på kommuner, se https://www.skm.dk/media/9691/faktaark-vedr-tilbagebetaling.pdf
 
Tidshorisont – Ejendomsvurderinger

Vurderingsstyrelsen har udmeldt, at det er planen, at yderligere 100.000 parcel-, og rækkehus ejere i foråret 2022 vil modtage deklarationsmeddelelse og senere vurderingen. I 2. halvår af 2022 vil man begynde på de resterende 700.000 parcel-, og rækkehuse. Det er planen, at ejere af sommerhuse og ejerlejligheder vil modtage vurderingen fra sommeren 2023
 
Boligejere skal være opmærksom på, at ovenstående plan kan ændres, da planen vil blive trykprøvet af It-tilsynet i november 2021. Herefter vil der også følge en tidsplan for udsendelsen af erhvervsvurderingerne.
 
Kontakt

Kontakt din revisor eller Skatteafdelingen for yderligere informationer herunder assistance til gennemgang af deklarationsmeddelelsen

Download ovenstående her >>

Tak for din tilmelding

Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev, og du vil løbende modtage relevante nyheder om regnskab,revision, skat, moms, afgifter og økonomi generelt. Herudover vil du modtage løbende nyheder om Redmark.

Læs mere om Redmark på vores hjemmeside, og husk på, at du altid er velkommen til at kontakte os.

icon-close