23. oktober 2019

Nyt boligskattesystem udskydes fra 2021 til 2024

Skatteministeriet har i pressemeddelelse netop meddelt, at det er nødvendigt at skubbe ikrafttrædelsen af de nye boligskatteregler til 2024. Udskydelsen skyldes at it-systemerne ikke vil være færdigudviklet og implementeret med udgangen af 2020. Konsekvensen er endnu 3 års usikkerhed for den enkelte boligejer om, hvor meget de skal betale i boligskat.

Pressemeddelelse

Skatteministeriet meddeler, at udsættelsen af boligskattesystemet til 2024 ikke medfører en udsættelsen af udsendelsen af ejendomsvurderinger på ejerboliger.

Det betyder, at op til 80.000 boligejere i slutningen af oktober 2019 vil få tilbudt en vejledende vurdering, som skal anvendes til test af, om det nye ejendomsvurderingssystem virker tilfredsstillende.

Det er fortsat hensigten, at boligejerne fra 2. halvår 2020 vil begynde at modtage de første juridisk bindende vurderinger. Det fremgår dog af pressemeddelelsen, at der kan være en risiko for en forlænget udsendelse ind i 2022.

Konsekvenser

Udsættelsen af boligskattesystemet fra 2021 til 2024, må betyde, at skattestoppet på ejerboliger fortsætter til udgangen af 2023.

Skatteministeriet meddeler, at der vil blive udsendt vurderinger, og at det vil indebære, at boligejerne som forudsat i boligskatteforliget får god tid til at sætte sig ind i deres nye vurdering før de nye boligskatteregler træder i kraft.

Usikkerheden omkring boligskatterne minimeres dog ikke i og med, at boligejerne vil få tilsendt 2 vurderinger inden 2024, jf. vurderingsterminerne for boliger, som er 1. januar 2021 og 1. januar 2023.

Skatteministeren indleder i dag forhandling med de øvrige partier i forligskredsen om vilkårene for den yderligere udskydelse. Vi forventer, at det i store træk vil være en fortsættelse af det nuværende skattestop og en fortsat indefrysning af stigninger i grundskylden.

Vi forventer derfor, at udsættelsen af boligskattesystemet betyder, at først fra 2024:

  • Vil grundlaget for boligskatterne blive 80 % af de aktuelle ejendoms-, og grundværdier.
  • Vil satserne for ejendomsværdiskatten og grundskyldsopkrævningerne blive ændret.
  • Vil grundskyldsopkrævningen ske via årsopgørelsen

Erhverv

Det fremgår ikke af pressemeddelelsen om udsættelsen af boligskattesystemet medfører en udsættelse af udsendelsen af erhvervsvurderingerne, som er planlagt udsendt i løbet af 2022. Det må dog forventes, at udskydelsen også omfatter beskatningen af erhvervsejendomme.

Kontakt

Kontakt din revisor eller Skatteafdelingen for yderligere informationer.

Tak for din tilmelding

Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev, og du vil løbende modtage relevante nyheder om regnskab,revision, skat, moms, afgifter og økonomi generelt. Herudover vil du modtage løbende nyheder om Redmark.

Læs mere om Redmark på vores hjemmeside, og husk på, at du altid er velkommen til at kontakte os.

icon-close