8. april 2021

Nye regler om skattefritagelse af visse arbejdsgiverbetalte gavekort i 2021

Folketinget vedtog den 23. marts 2021 et nyt initiativ med det formål at støtte oplevelsesøkonomien, der særligt har været ramt af Covid-19 krisen.

Med indførslen af initiativet er visse arbejdsgiverbetalte gavekort til oplevelsesindustrien gjort skattefrie.

De skattefrie gavekort kan kun gives til personer, der er i et ansættelsesforhold. Gavekort til bestyrelsesmedlemmer, honorarmodtagere, praktikanter m.fl. vil derfor fortsat være skattepligtige som hidtil.

Nedenfor vil vi give et kort overblik over de krav, der er til gavekortet, samt de forpligtigelser, der er forbundet hermed.

Gavekortets form og størrelse
Det er en betingelse, at gavekortet skal være i en elektronisk eller fysisk form, hvorfor der ikke må være tale om kontanter til brug for de nedenfor omtalte anvendelsesmuligheder.

Der er ikke et nedre krav til gavekortets størrelse, men det må maksimalt udgøre et beløb på op til DKK 1.200. Og den enkelte ansatte kan maksimalt modtage gavekort omfattet af bestemmelsen til en værdi af DKK 1.200, uagtet om denne har en eller flere arbejdsgivere.

Krav til anvendelsesmuligheder
De skattefritagende gavekort må kun kunne anvendes til én eller flere af følgende ydelser indenfor oplevelsesindustrien:

  • Overnatning: Omfatter gavekort til hoteller, gæstgiverier, vandrerhjem, moteller, feriecentre, campingpladser og lignende. Ophold i sommerhuset er også omfattet.
  • Mad & drikke: Omfatter gavekort til nydelse på restauranter, fastfoodrestauranter, caféer, pølseboder, pizzeria og lignende. Det er en betingelse, at spisestedets omsætning primært kommer fra siddende gæster, med undtagelse af de perioder, hvor stederne har været lukket grundet påbud fra myndighederne. Gavekortet vil således fortsat være omfattet, selvom det også kan anvendes til to-go i en af de nævnte restauranter m.m.
  • Oplevelser: Omfatter gavekort til forlystelsesparker, sportslige arrangementer, museer, kunsthaller, teatre, scenekunstforestillinger, herunder musicals og revyer, biografer, multiarenaer, cirkus, festivaler, spillesteder, koncert- og kulturhuse, zoologiske haver og lignende.

Gavekortet vil være skattefrit, selvom et gavekort til f.eks. en forlystelsespark også kan bruges til forlystelsesparkens gavebutik. Det afgørende er, at udbyderen, som gavekortet er til, primært udbyder de af skattefritagelsen omfattede ydelser ovenfor.

Et gavekort, der derimod gælder til flere virksomheder, f.eks. et storcenter, hvoraf en eller flere udbyder noget, der ikke er omfattet af de skattefritaget ydelser, vil hverken helt eller delvist været omfattet af skattefritagelsen. Uagtet om der f.eks. også er en biograf i storcenteret, der er omfattet af de skattefritaget ydelser.

Indberetningspligt
Arbejdsgiveren har hverken indeholdelses- eller indberetningspligt til Skattestyrelsen om de givne gavekort, der falder indenfor bestemmelsen.

Modtager den ansatte imidlertid flere gavekort fra forskellige arbejdsgivere, der overstiger værdien, skal vedkommende selv oplyse den skattepligtige værdi heraf på sin årsopgørelse.

Den eksisterende bagatelgrænse på DKK 1.200
Den nye bestemmelse påvirker ikke de allerede eksisterende regler om mindre personalegoder.

Der er derfor forsat mulighed for at give mindre personalegoder skattefrit, såfremt de ikke samlet set overstiger bagatelgrænsen på DKK 1.200 årligt, hvoraf julegaven maksimalt må have en værdi af DKK 900.

Ikrafttrædelse
Bestemmelsen om skattefritagelse af ovenfor omtalte visse arbejdsgiverbetalte gavekort trådte i kraft den 29. marts 2021, som var dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Skattefritagelsen omfatter gavekort, der er givet i hele 2021. Der er ikke krav om, at gavekortet skal være anvendt i 2021.

Såfremt du har spørgsmål til ovenstående, står vi i Redmark naturligvis til rådighed for yderligere rådgivning herom.

Download ovenstående her >>

Tak for din tilmelding

Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev, og du vil løbende modtage relevante nyheder om regnskab,revision, skat, moms, afgifter og økonomi generelt. Herudover vil du modtage løbende nyheder om Redmark.

Læs mere om Redmark på vores hjemmeside, og husk på, at du altid er velkommen til at kontakte os.

icon-close