3. februar 2021

Nye hjælpepakker på vej

– yderligere 170 mia. kroner i likviditet til de danske virksomheder

Regeringen meddelte den 28. januar 2021, at nedlukningen af Danmark, herunder en lang række virksomheder, forlænges en måned til og med 28. februar 2021.

I forlængelse heraf, præsenterede Skatteministeriet den 29. januar 2021 forslag til nye hjælpepakker, der skal give yderligere 170 mia. kroner i likviditet til de ramte danske virksomheder.

De nye foreslåede hjælpepakker indeholder 3 yderligere likviditetstiltag:

1. Udvidelse af A-skattelåneordning
2. Udskydelse af frist for betaling af A-skat og AM-bidrag
3. Ny momslåneordning

Udvidelse af A-skattelåneordning
Den allerede eksisterende A-skattelåneordning, der omfatter betalinger af A-skatter og AM-bidrag i september 2020 og januar 2021, foreslås udvidet til også at omfatte betalinger af A-skatter og AM-bidrag i februar og marts 2021.
 
Herudover er det en del af forslaget, at store virksomheder også skal være omfattet.

Det forventes, at betingelserne for at være omfattet af ordningen er ens med dem, der er til den eksisterende ordning, herunder at virksomheden blandt andet skal indberette A-skatten og AM-bidraget rettidigt.

Det er ikke oplyst, hvornår der åbnes for ansøgninger til låneordningen. Hertil skal det oplyses, at vi ikke har en forventning om, at betalingsfristen udskydes, eller at der indføres rentestop på skattekontoen. På baggrund af denne usikkerhed, er det vores midlertidige anbefaling, at virksomhederne indstiller sig på, at A-skatten og AM-bidraget skal betales rettidigt, eller at der påløber renter på skattekontoen, indtil et eventuelt lån ydes.

De rentefrie lån skal tilbagebetales senest den 1. februar 2022.

Udskydelse af betalingsfrist for A-skat og AM-bidrag
Den ordinære betalingsfrist for A-skat og AM-bidrag i maj 2021 foreslås udskudt med 4 ½ måned for alle virksomheder – både små-, mellemstore- og store virksomheder.

Ny momslåneordning
Det foreslås endvidere, at små og mellemstore virksomheder, kan ansøge om et rentefrit lån, svarende til den moms, der skal afregnes den 1. marts 2021.

Betingelsen for at være omfattet af ordningen er baseret på virksomhedens momspligtige omsætning:

Lille virksomhed:
Omsætning på under 5 mio. årligt.

Mellemstor virksomhed:
Omsætning mellem 5-50 mio. årligt.

Undtaget for låneordningen er f.eks. virksomheder under konkurs, rekonstruktion, tvangsopløsning og likvidation.
Hertil forventes det, at det bliver et krav, at momsen er angivet rettidigt den 1. marts 2021, ligesom kravet ved A-skattelåneordningen.

Det forventes, at åbnes for ansøgninger til låneordningen i anden halvdel af marts.

Vi har imidlertid ikke en forventning om, at betalingsfristen udskydes eller at der indføres rentestop på skattekontoen. På baggrund af denne usikkerhed, er det vores midlertidige anbefaling, at virksomhederne indstiller sig på, at momsen skal betales rettidigt, eller at der påløber renter på skattekontoen, indtil et eventuelt momslån ydes.

Momslånene skal tilbagebetales senest den 1. februar 2022.

Vores afsluttende bemærkninger
Ikrafttrædelse af initiativerne forudsætter, at forudgående lovgivning vedtages i Folketinget. Vi forventer, at lovgivningen herom bliver fremsat snarest. Vi i Redmark følger naturligvis processen tæt og holder os opdateret omkring, hvordan det kommer til at foregå i praksis.

Såfremt du er i tvivl om, hvorvidt din virksomhed kan gøre brug af de nye foreslåede tiltag, kan du altid kontakte din revisor i Redmark.

Downnload ovenstående her >>

Tak for din tilmelding

Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev, og du vil løbende modtage relevante nyheder om regnskab,revision, skat, moms, afgifter og økonomi generelt. Herudover vil du modtage løbende nyheder om Redmark.

Læs mere om Redmark på vores hjemmeside, og husk på, at du altid er velkommen til at kontakte os.

icon-close