11. juni 2020

Moms ved salg af nedrivningsejendomme – KPC-sagen – Mulighed for genoptagelse

Der er udsendt et styresignal om moms ved salg af nedrivningsejendomme. Styresignalet er en opfølgning på EU-Domstolens afgørelse i KPC-sagen. Virksomheder kan frem til den 10. december 2020 indsende krav til Skattestyrelsen om tilbagebetaling af moms, hvis virksomhederne efter Skattestyrelsens tidligere praksis har betalt moms ved salg af bygninger til nedrivning. Kravene kan vedrører moms, der er opkrævet helt tilbage i 2. halvår 2012.

Skatteministeriet tabte den 4. september 2019 momssagen mod KPC Herning i spørgsmålet om, hvorvidt der skal opkræves moms, når der sælges en eksisterende bygning, der skal nedrives af køber.

EU-Domstolen kom frem til, at salg af en fuldt funktionsdygtig bygning, der sælges med henblik på nedrivning, er momsfritaget. Dermed underkendte domstolen de danske skattemyndigheders praksis, hvorefter man havde betragtet salget af nedrivningsejendomme som et momspligtigt salg af en byggegrund.

Genoptagelse
Virksomheder, der har opkrævet moms som følge af Skattestyrelsens hidtidige praksis, kan frem til den 10. december 2020 anmode Skattestyrelsen om tilbagebetaling af den forkert opkrævede salgsmoms, hvis momsen har været til ugunst for virksomheden.

Virksomheder kan også søge om tilbagebetaling af moms, hvis virksomheden i første omgang har solgt ejendommen momsfrit, og Skattestyrelsen (eller SKAT) efterfølgende har opkrævet moms.

Endelig kan en køber søge om tilbagebetaling af momsen. Udgangspunktet er, at køber udelukkende kan søge, hvis aftalen mellem sælger og køber ikke giver køber mulighed for at rette et krav om tilbagebetaling af momsen mod sælger.

Der kan søges om genoptagelse for momsperioder tilbage til:

  • 2. halvår 2012 for virksomheder, der afregnede moms halvårligt
  • 4. kvartal 2012 for virksomheder, der afregnede moms kvartalsvist
  • December måned 2012 for virksomheder, der afregnede moms månedsvist.

Anmodningen om genoptagelse skal være modtaget hos Skattestyrelsen senest den 10. december 2020.

Du er velkommen til at kontakte din revisor eller Skatteafdelingen, hvis du har spørgsmål, eller hvis Redmark skal hjælpe med at ansøge om tilbagebetaling af moms.

Download ovenstående her >>

Tak for din tilmelding

Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev, og du vil løbende modtage relevante nyheder om regnskab,revision, skat, moms, afgifter og økonomi generelt. Herudover vil du modtage løbende nyheder om Redmark.

Læs mere om Redmark på vores hjemmeside, og husk på, at du altid er velkommen til at kontakte os.

icon-close