28. maj 2020

Midlertidige lempelser for udlandsdanskere, udstationerede medarbejdere og personer på forskerskatteordningen på vej

Coronapandemien har medført store begrænsninger for, hvor en person kan opholde sig, hvor et arbejde kan udføres fra, og hvordan en virksomhed kan drive forretning. Dette giver udfordringer for forskellige grupper af personer; bl.a. udlandsdanskere, der ikke har kunnet rejse ud af Danmark på grund af rejserestriktionerne, og som derfor efter de almindelige skatteregler risikerer at blive skattepligtig til Danmark. Regeringen foreslår nu at indføre en række midlertidige lempelser for at afhjælpe en del af disse udfordringer.

Midlertidig lempelse af reglerne om fuld skattepligt
For det første foreslås indført en valgfri midlertidig ordning, der bl.a. har til formål at hjælpe de udlandsdanskere, der har bopæl (fx sommerhus) i Danmark, og som bliver fuldt skattepligtige til Danmark, hvis de opholder sig i Danmark over 3 sammenhængende måneder eller over 180 dage på 12 måneder. Vælges ordningen, indtræder der ikke fuld skattepligt, hvis overskridelsen skyldes ophold i Danmark fra og med den 9. marts til og med den 30. juni 2020. Der kan desuden arbejdes under opholdet. Lønindkomst og honorarer, der kan henføres til opholdet, bliver skattepligtigt til Danmark.

Midlertidig lempelse af den lempelige beskatning af udenlandsk lønindkomst
For det andet foreslås indført en valgfri midlertidig ordning, der bl.a. har til formål at hjælpe de udstationerede, der er fuldt skattepligtige til Danmark, og som mister den lempelige beskatning af deres udenlandske lønindkomst efter ligningslovens § 33 A, hvis de opholder sig i Danmark over 42 dage i en 6-måneders periode. Vælges ordningen, skal der ses bort fra ophold her i riget fra og med den 9. marts 2020 til og med det tidspunkt, hvor arbejdet i arbejdslandet genoptages, og senest den 30. juni 2020. Der kan desuden arbejdes under opholdet i Danmark. Lønindkomst, der kan henføres til opholdet, beskattes i Danmark.

Midlertidige lempelser af forskerskatteordningen
Endelig foreslås indført en række midlertidige lempelser af forskerskatteordningen, som har til formål at sikre, at ingen bliver udelukket fra at kunne anvende ordningens om følge af længerevarende ophold i Danmark eller udlandet i perioden fra og med den 9. marts til og med den 30. juni 2020. En midlertidig nedsættelse af minimumslønkravet i den nævnte periode skal endvidere sikre, at danske virksomheder ikke mister nøglemedarbejdere, som følge af at medarbejderne midlertidigt må gå ned i løn på grund af virksomhedens likviditetsproblemer. Lempelserne giver mulighed for at se bort fra visse krav til ophold, skattepligtsforhold og minimumsløn for nøglemedarbejdere, som coronakrisen har gjort det vanskeligt at opfylde.

Kontakt
Kontakt din revisor eller Redmarks Skatteafdeling, hvis du har spørgsmål.

 

Tak for din tilmelding

Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev, og du vil løbende modtage relevante nyheder om regnskab,revision, skat, moms, afgifter og økonomi generelt. Herudover vil du modtage løbende nyheder om Redmark.

Læs mere om Redmark på vores hjemmeside, og husk på, at du altid er velkommen til at kontakte os.

icon-close