20. marts 2020

Midlertidig kompensation for virksomheders faste udgifter

Regeringen har aftalt en kompensationsordning, som sikrer, at udsatte virksomheder kan få kompensation for nogle af deres faste udgifter, fx udgifter til uopsigelige kontrakter.

Regeringen har aftalt en kompensationsordning, som sikrer, at udsatte virksomheder kan få kompensation for nogle af deres faste udgifter, fx udgifter til uopsigelige kontrakter. Der indføres en midlertidig kompensation for virksomheders faste udgifter baseret på følgende principper:

Principper for midlertidig kompensationsordning for virksomheders faste udgifter mv.

1. Virksomheder på tværs af brancher skal kunne få kompensation

2. Kompensationen målrettes virksomheder med et stort fald i omsætningen på hjemmemarkedet (mere end 40 pct.)

3. Kompensationen målrettes faste udgifter og udgør mellem 25 og 80 pct.

4. Kompensation dækker op til tre måneder og udbetales hurtigst muligt

5. Hvis omsætning er faldet væsentligt mindre, skal kompensationen betales tilbage

6. Virksomheder, som er ramt af forbud og må lukke, kan få kompensation på 100 pct. af de faste udgifter

Afgrænsning af ordningen
I ordningen kan virksomheder få godtgjort dokumenterbare faste udgifter, herunder fx husleje, renteudgifter og uopsigelige kontraktbundne udgifter i en periode (fx leasing), hvor virksomhederne er udsat for en stor omsætningsnedgang.

Andelen af de faste udgifter, der kompenseres er følgende:

80 pct., hvis omsætningsnedgangen har været på 80-100 pct.

50 pct., hvis omsætningsnedgangen har været på 60-80 pct.

25 pct., hvis omsætningsnedgangen har været på 40-60 pct.

Herudover vil virksomheder, som regeringen har udstedt midlertidigt forbud mod at drive forretning for at inddæmme smittespredning af COVID-19, vil blive kompenseret, svarende til 100 pct. af de omfattede faste udgifter, så længe forbuddet er gældende.

Ansøgning, kriterier og kontrol
Virksomheden kan ansøge om kompensation ved at sende en revisorpåtegnet opgørelse over sine faste udgifter de tre foregående måneder. Den forventede omsætningsnedgang som følge af COVID-19 opgøres for hele eller dele af perioden fra 9. marts 2020 til 9. juni 2020 med reference til samme periode i 2019. Virksomheden bekræfter med tro og love, at omsætningen er faldet. Dernæst udbetaler Erhvervsstyrelsen kompensationen. Der kan ydes 80 pct. støtte til udgiften for revisorerklæringen, såfremt en ansøgning udløser kompensation.

Ved udgangen af perioden vil der ske en kontrol på baggrund af momsindberetninger, hvorefter der vil kunne ske en efterregulering svarende til det faktiske omsætningstab.

Der kan ikke ansøges om kompensation, hvis de faste udgifter udgør mindre end 25.000 kr. i perioden (henset til udgifterne ved revisorpåtegnelsen). Der kan maksimalt opnås kompensation for 60 mio. kr. pr. virksomhed i perioden.

Eksempel: Restaurant
En restaurantejer kan som følge af det midlertidige forbud ikke bespise gæster i sin restaurant, men opretholder et salg på 15 pct. af sin normale omsætning via take away. Da restauranten oplever en omsætningsnedgang på 85 pct., kan den få kompenseret 80 pct. af sine kompensationsberettigede faste udgifter:

Faste udgifter pr. måned:
Månedlig huslejeudgifter: 18.000 kr.
Uopsigelig leasingaftale på varevogn: 5.000 kr.
Renteudgifter på gæld til køkkeninventar: 4.000 kr.
I alt: 27.000 kr.

Kompensation: 21.600 kr.
(svarende til 80 pct. af 27.000 kr.).

Kontakt din revisor, hvis du mener, at din virksomhed er berettiget til kompensation.

Download ovenstående her >>

Tak for din tilmelding

Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev, og du vil løbende modtage relevante nyheder om regnskab,revision, skat, moms, afgifter og økonomi generelt. Herudover vil du modtage løbende nyheder om Redmark.

Læs mere om Redmark på vores hjemmeside, og husk på, at du altid er velkommen til at kontakte os.

icon-close