3. oktober 2018

Lovprogram efteråret 2018 - Skatteministeriet

I forbindelse med Folketingets åbning tirsdag den 2. oktober 2018, har regeringen fremlagt lovprogrammet for 2018/19.

På skatte-, moms- og afgiftsområdet er der følgende væsentlige forslag:
 

Beskatning ved overdragelse til erhvervsdrivende fonde

Formålet med lovforslaget er at give adgang til overdragelse af aktier til en erhvervsdrivende fond med det formål, at fonden skal drive erhvervsvirksomheden videre, uden bo- og gaveafgift eller beskatning af avancen på overdragelsestidspunktet.

Lovforslaget har været undervejs længe da det er en opfølgning på en politisk aftale fra 2013, men forventes nu fremsat i januar 2019.

Investorfradragslov

Formålet med lovforslaget er at give visse små og mellemstore virksomheder, der befinder sig i en opstarts- eller vækstfase, lettere adgang til risikovillig kapital.

Lovforslaget forventes fremsat i november 2018.

Implementering af ændringer af momssystemdirektivet

Formålet med lovforslaget er at implementere regler om den momsmæssige behandling af vouchers og forenklinger af særordningen for salg af elektroniske ydelser m.v.

Lovforslaget forventes fremsat i oktober 2018.

Ejendomsskattelov

Lovforslaget har til formål at gennemføre en ny ejendomsskattelov, der fra 2021 skal erstatte den gældende ejendomsværdiskattelov og ejendomsskattelov, herunder en række initiativer, der skal sikre tryghed for boligejerne, bl.a. en rabatordning for nuværende boligejere, en moderniseret stigningsbegrænsning for erhvervsejendomme og en permanent indefrysningsordning for ejerboliger for stigninger i ejendomsværdiskatten og grundskylden.

Lovforslaget forventes fremsat i februar 2019.

Derudover er der fremsat forslag på følgende områder:

  • Initiativer mod sort arbejde
  • Indførelse af aktiesparekontolov
  • Afbureaukratisering af forskerskatteordningen
  • Skattebetaling i dele- og platformsøkonomien
  • Bedre vilkår for tildeling af medarbejderaktier i nye, mindre virksomheder
  • Ny indeholdelsesmodel for kildeskat på aktieudbytter til udenlandske aktionærer
  • Hurtigere vej gennem klagesystemet
  • Ophævelse af PVC afgiften

Vi orienterer nærmere, når de konkrete forslag fremsættes.

Tak for din tilmelding

Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev, og du vil løbende modtage relevante nyheder om regnskab,revision, skat, moms, afgifter og økonomi generelt. Herudover vil du modtage løbende nyheder om Redmark.

Læs mere om Redmark på vores hjemmeside, og husk på, at du altid er velkommen til at kontakte os.

icon-close