15. juni 2021

Lønpakker og aktiebaseret incitamentsprogrammer

Løn er andet og mere end en fast månedsløn, og en god lønaftale handler derfor ikke kun om beløbet på lønsedlen. For arbejdsgiver har lønsammensætningen betydning for tiltrækning og – ikke mindst – fastholdelse af attraktive medarbejdere.

Tiltrækning og fastholdelse af attraktive medarbejdere

Vores folder indeholder en beskrivelse af de forskellige muligheder, arbejdsgiver har for at sammensætte attraktive lønpakker, der – for de fleste af tilfældene – også indeholder et skattebegunstigende element.

Folderen omtaler først goder, der kan tildeles en medarbejder, og som enten er skattefrie for medarbejderen eller beskattes lempeligere end almindelig løn.

Herefter sigter folderen på de ordninger, der har et mere bonusorienteret præg; almindelige bonusordninger og aktielønsordninger. Da en medarbejder i forbindelse med tildeling af aktieløn rent skattemæssigt kan stilles bedre end ved tildeling af almindelig bonus, er hovedfokus i folderen aktielønsordninger.

Læs mere her >>

Tak for din tilmelding

Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev, og du vil løbende modtage relevante nyheder om regnskab,revision, skat, moms, afgifter og økonomi generelt. Herudover vil du modtage løbende nyheder om Redmark.

Læs mere om Redmark på vores hjemmeside, og husk på, at du altid er velkommen til at kontakte os.

icon-close