18. marts 2020

Lønkompensation for lønmodtagere - Ofte stillede spørgsmål

Regeringen har aftalt en midlertidig ordning om lønkompensation til lønmodtagere på det private arbejdsmarked. Ordningen kan anvendes af private virksomheder i perioden fra den 9. marts 2020 til den 9. juni 2020.

Med ordningen kan virksomheder, der er økonomisk ramt af Coronakrisen, sende medarbejderne hjem, men undgå at fyre medarbejderne. Staten betaler en del af medarbejdernes løn, virksomhederne betaler resten og medarbejder giver 5 dage til ordningen.
 
Vi har tidligere udsendt nyhedsbrev om de grundlæggende regler vedrørende ordningen. Nedenfor har vi besvaret de mest stillede spørgsmål.

 

1. Er virksomheder med kun én ansat omfattet af ordningen om lønkompensation?
Ja, det er de. Hvis der er én ansat, der sendes hjem, svarer det 100% af medarbejderne, og virksomheden er derfor omfattet af aftalen. Derimod er selvstændige uden ansatte ikke omfattet af ordningen.

2. Er en ansat ejer omfattet af ordningen?
Vi mener ikke, at en virksomhedsejer, der er ansat og får løn fra virksomheden, kan blive omfattet af ordningen. Det er dog ikke blevet bekræftet.

3. Har branche og organisationsform betydning for om man kan deltage i ordningen?
Nej, det har ingen betydning. Alle brancher er omfattet af ordningen. Uanset om virksomheden drives i personlig regi, i selskabsregi (A/S eller ApS). Det gælder også foreninger, fonde og selvejende institutioner, hvis de modtager mindre end halvdelen af institutionernes ordinære driftsudgifter i offentlige tilskud.

4. Gælder ordningen både fuldtids- og deltidsansatte?
Ja. lønkompensationen udregnes ud af de samlede lønudgifter til de berørte medarbejdere. Hvis der er deltidsansatte, vil deres løn indgå i de samlede beregninger.

Ordningen dækker ikke løst ansatte (ansat på dag-/timebasis)

5. Skal medarbejderne være organiseret i fagforeninger?
Nej, virksomheder kan få kompensation for medarbejdere, der ikke er organiseret i en fagforening. Det er blot et krav, at medarbejderne hjemsendes med fuld løn i kompensationsperioden.

6. Hvornår åbner ordningen og hvornår udbetaler staten lønkompensation?
Erhvervsstyrelsen administrerer ordningen. Styrelsen forventer, at de åbner for ansøgning midt i uge 13, og at udbetalingerne begynder i uge 14.

7. Hvilken dokumentation skal virksomheden have klar, når der skal ansøges?
Når virksomheden ansøger, skal den angive følgende i ansøgningen:

- Andel af medarbejdere, der skal hjemsendes (mindst 30 % eller min. 50 medarbejdere).
- CPR-nummer, løn og beskæftigelsesgrad (er medarbejder fuldtids- eller deltidsansat) per medarbejder.
- Periode, der ønskes kompensation for, samt begrundelse herfor (f.eks. arbejdsmangel).
- Tro- og love erklæring fra ledelsen på, at oplysningerne er korrekte.

Herefter får virksomheden udbetalt kompensation hurtigst muligt.

Erhvervsstyrelsen oplyser, at ansøgning om lønkompensation vil foregå digitalt, og alle, der opfylder ordningens kriterier, vil blive kompenseret.

Ansøgningerne vil ikke blive behandlet efter først-til-mølle-princippet.

8. Hvilken dokumentation skal virksomheden have klar, når Coronakrisen er ovre?
Der skal indsendes dokumentation for, at ordningen blev udnyttet.

- Virksomheden skal dokumentere, at den har hjemsendt de berørte medarbejdere i den angivne periode.
- Virksomhederne skal dokumentere, at medarbejderne var ansat før den 9. marts 2020.
- Hvis der en faglig repræsentant ansat i virksomheden, skal den faglige repræsentant bekræfte, at medarbejderne har været hjemsendt uden arbejde.
- Dokumentationen skal ske med revisorbistand (vi ved endnu ikke, hvilke krav der stilles til revisors bistand).

9. Kan virksomheden træde ind og ud af ordningen?
Formentlig. Det forlyder, at man arbejder på, virksomhederne kan træde ind i ordningen i en perioden, og derefter træde ud, hvis der kommer arbejde ind – og tage medarbejderne tilbage på virksomheden – og derefter træde ind i ordningen igen. Det er dog ikke blevet bekræftet.

10. Kan man som virksomhed aftale lønnedgang med medarbejderne, og samtidig anvende reglerne om lønkompensation?
Hvis en virksomhed ønsker at benytte ordningen med lønkompensation, må man ikke samtidig afskedige ansatte, og man skal betale medarbejderne den løn, der var aftalt den 6. marts 2020. Det er derfor ikke muligt, at sende medarbejderne hjem under den midlertidige lønkompensationsordning, og samtidig aftale lønnedgang.

Download ovenstående her >>

Tak for din tilmelding

Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev, og du vil løbende modtage relevante nyheder om regnskab,revision, skat, moms, afgifter og økonomi generelt. Herudover vil du modtage løbende nyheder om Redmark.

Læs mere om Redmark på vores hjemmeside, og husk på, at du altid er velkommen til at kontakte os.

icon-close