16. marts 2020

Lønkompensation for lønmodtagere

Regeringen har aftalt en midlertidig ordning om lønkompensation til lønmodtagere på det private arbejdsmarked. Med ordningen kan virksomheder, der er økonomisk ramt af Coronakrisen, sende medarbejderne hjem, men undgå at fyre medarbejderne. Staten betaler en del af medarbejdernes løn, virksomhederne betaler resten og medarbejderne giver 5 dage til ordningen.

Hvem kan bruge ordningen
Virksomheder der står overfor at skulle varsle afskedigelser for mindst 30% eller mere end 50 ansatte kan bruge ordningen. De fyringstruede medarbejdere skal sendes hjem, og de må ikke arbejde.
 
Til gengæld må virksomhederne ikke i perioden fyre ansatte som følge af økonomiske årsager.
 
Den midlertidige kompensationsordning gælder fra 9. marts til 9. juni 2020. Dvs. at ordningen maksimalt kan bruges i 3 måneder. Ordningen gælder kun medarbejdere, der var ansat før den 9. marts.
 
Virksomhederne skal med revisorbistand efterfølgende dokumentere, at virksomheden har haft medarbejderne hjemsendt. Den faglige repræsentant på virksomheden skal skrive under på, at medarbejderne har været hjemsendt.

Hvad betaler staten
Staten betaler 75% af de samlede lønudgifter, dog maksimalt 23.000 kr. pr. måned pr. omfattet fuldtidsansat.
 
For timelønnede betaler staten 90%, dog maksimalt 26.000 kr. pr. måned pr. omfattet fuldtidsansat.
 
Hvad betaler virksomheden
Virksomheden betaler resten af lønnen.

Hvad betaler medarbejderne
Den enkelte lønmodtager, som bliver omfattet af ordningen, skal give 5 ferie- eller afspadseringsdage i perioden, hvor medarbejderen er hjemsendt. Hvis medarbejderen ikke har flere ferie- eller afspadseringsdage, kan medarbejderen bruge ferie fra det nye ferieår, eller holde fri uden løn i 5 dage.
 
Hvordan gør man det praktisk

Erhvervsstyrelsen administrerer ordningen.

Erhvervsstyrelsen forventer, at der bliver åbnet for ansøgninger til puljen midt i uge 13, dvs. omkring den 25. marts. Der kan ikke indsendes ansøgninger før ordningen åbnes.
 
Lønkompensationen bliver udbetalt på baggrund af virksomhedens oplysninger om antallet af medarbejdere, som er omfattet af ordningen. Virksomheden skal forklare og begrunde i hvilken periode den forventer arbejdsmangel. Endvidere skal der gives oplysninger om andel af medarbejdere, der skal hjemsendes (mindst 30 % eller min. 50 medarbejdere), CPR-nummer, løn og beskæftigelsesgrad (er medarbejder fuldtids- eller deltidsansat) per medarbejder, periode, der ønskes kompensation for, samt begrundelse herfor, f.eks. arbejdsmangel. Tro- og love erklæring fra ledelsen på, at oplysningerne er korrekte.
 
Frem til den 25. marts kan virksomhederne derfor forberede sig, og have oplysningerne klar. Erhvervsstyrelsen sender mere info på Virksomhedsguiden.

Eksempler

Restaurant
En restaurant med 19 ansatte forventer at varsle fyringer og hjemsende 10 ansatte. De ansatte har en månedsløn på 25.000 kr. Restauranten får 18.750 kr. i lønkompensation fra staten pr. medarbejder de hjemsender, svarende til 75 pct. af medarbejderens løn. Medarbejderen fastholder sit arbejde og får fortsat sin oprindelige månedsløn på 25.000 kr.

Medarbejderne holder fem feriedage.

Industrifabrik
En industrifabrik med 500 ansatte forventer at varsle fyringer og hjemsender 60 ansatte. De ansatte har en månedsløn på 34.000 kr. Arbejdsgiveren får 23.000 kr. i lønkompensation  pr. medarbejder fra staten. Medarbejderen fastholder sit arbejde og får fortsat sin oprindelige månedsløn på 34.000 kr.

Medarbejderne holder fem feriedage.

Download ovenstående her >>

Tak for din tilmelding

Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev, og du vil løbende modtage relevante nyheder om regnskab,revision, skat, moms, afgifter og økonomi generelt. Herudover vil du modtage løbende nyheder om Redmark.

Læs mere om Redmark på vores hjemmeside, og husk på, at du altid er velkommen til at kontakte os.

icon-close