3. juni 2020

Lønkompensation – Forlænget periode 9. juni til 8. juli 2020 er åben for ansøgninger

Regeringen og arbejdsmarkedets parter har besluttet, at lønkompensationsperioden på 3 måneder (9. marts til den 8. juni 2020) skal forlænges med en måned til den 8. juli. Nu er der åbnet op for ansøgninger vedrørende den forlængede lønkompensationsperiode.

Ordningens målgruppe er virksomheder, der kan få midlertidig lønkompensation, hvis virksomheden forventer at skulle afskedige medarbejdere som følge af COVID-19. Ordningen omfatter både selskaber og selvstændigt erhvervsdrivende.
 
For at søge om lønkompensation skal virksomheden stå over for at skulle varsle afskedigelser for:

► Minimum 30 % af medarbejderstaben eller
► Mere end 50 ansatte
 
For at søge om lønkompensation skal virksomheden hjemsende medarbejderne med fuld løn. Medarbejderne må ikke arbejde, mens de er hjemsendt. Til gengæld må virksomheden ikke afskedige medarbejdere i lønkompensationsperioden.
 
Ordningen har tidligere omfattet perioden fra og med den 9. marts 2020 til og med den 8. juni 2020. Nu er ordningen blevet forlænget med en måned, og der kan ansøges via Virk.dk
 
Hvis virksomheden allerede har ansøgt om lønkompensation indenfor den første periode fra 9. marts til 8. juni, kan der indsendes en ny ansøgning på den forlængede periode.
 
Hvis virksomheden ikke tidligere har ansøgt, kan der indsende en ansøgning på den samlede periode på fire måneder.
Der kan også ansøges for kortere perioder. Ordningen er åben for ansøgning frem til 30. juli 2020.
 
Redmark kan hjælpe med selve ansøgningen om lønkompensation.
 
Den forlængede periode
Hvis virksomheden allerede har ansøgt om lønkompensation, og vil ansøge om forlængelse af lønkompensationsperioden, skal kompensationen i den forlængede periode fastsættes ud fra de lønaftaler, som var gældende, da virksomheden oprindeligt trådte ind i lønkompensationsordningen. Antallet af ansatte fastsættes ud fra antallet af ansatte med ansættelseskontrakt pr. 8. marts 2020.
 
Virksomheden kan ikke søge om forlængelse, hvis virksomheden ikke har en allerede godkendt ansøgning om lønkompensation, og hvis virksomheden har afskediget medarbejdere af økonomiske årsager i kompensationsperioden.
 
Erhvervsstyrelsen ser ansøgningerne (ansøgningen) som én samlet periode. Dvs. at virksomhederne inden for den samlede periode (inklusiv den forlængede periode) skal leve op kravene, herunder et gennemsnit om 30% eller mere end 50 hjemsendte. Samt at man ikke i den samlede periode må afskedige af økonomiske årsager.
 
Kontakt

Kontakt din revisor, hvis du har spørgsmål eller hvis du ønsker hjælp til ansøgningen om lønkompensation.

Download ovenstående her >>

 

Tak for din tilmelding

Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev, og du vil løbende modtage relevante nyheder om regnskab,revision, skat, moms, afgifter og økonomi generelt. Herudover vil du modtage løbende nyheder om Redmark.

Læs mere om Redmark på vores hjemmeside, og husk på, at du altid er velkommen til at kontakte os.

icon-close