16. november 2020

Kompensation for faste omkostninger vedrørende restriktionsramte virksomheder

Der kan nu søges kompensation for september og oktober i forlængelse af den tidligere ordning der løb fra 9. juli til 31. august.

Virksomheden skal fortsat være ramt af minimum én af følgende restriktioner:

  • Forbud mod at holde åbent, herunder begrænsning i åbningstid
  • Forsamlingsforbud på over 500 personer eller forbud mod private forsamlinger på 50 personer
  • Grænselukninger*
  • Udenrigsministeriets rejsevejledning*

Kompensationsperioden fastsættes fra restriktionens start til restriktionens afslutning og maksimalt til 31. oktober 2020.

*Virksomheder omfattet af restriktioner for grænselukninger og Udenrigsministeriets rejsevejledning kan fortsat kun søge kompensation indtil 31. august, idet der mangler EU godkendelse for kompensationen i september og oktober.

Faste omkostninger
Der kan søges om kompensation for perioden 9. juli 2020 til 31. oktober 2020 for virksomhedens faste omkostninger i tråd med ordningen i foråret, hvis virksomheden har været ramt af én eller flere af ovenstående restriktioner.

Virksomheden skal dokumentere, at den er ramt af restriktioner samt en omsætningsnedgang på mindst 35 % i kompensationsperioden sammenholdt med referenceperioden, der som udgangspunkt vil være 1. juli 2019 til 31. oktober 2019. Referenceperioden vil dog variere afhængig af ansøgningsperioden.

For de virksomheder som tidligere har fået udarbejdet en erklæring fra revisor, vil dele af denne kunne genanvendes. Revisor skal erklære sig om den nye referenceperiode for omsætning.

Ansøgningsfristen er foreløbig fastsat til den 1. februar 2021, men der er allerede nu åbnet for ansøgning og vi anbefaler, at man går i gang med arbejdet med det samme.

Faste omkostninger light
Der er lavet en ny ordning, som hedder ”faste omkostninger light”. Efter denne ordning kan der søges om kompensation for perioden fra den 19. august 2020 til den 31. oktober 2020 for 50 % af virksomhedens faste stedbundne omkostninger, dog maksimalt 50.000 kr. pr. måned og minimum 4.000 kr. i gennemsnit.

Virksomheden skal dokumentere, at den har haft omsætning i minimum én måned op til den 19. august 2020.

Virksomheden skal desuden dokumentere en omsætningsnedgang på mindst 35 % i kompensationsperioden sammenlignet med referenceperioden, der som udgangspunkt vil være den 1. september 2019 til den 31. oktober 2019.

Definitionen på faste omkostninger er for denne ordning indskrænket til husleje, renter/bidrag, forbrugsomkostninger til el, vand og varme samt ejendomsforsikring – og skatter.

Der er ikke krav om revisorerklæring for at søge ordningen, men virksomheden vil blive bedt om at underskrive en tro- og love-erklæring, når der ansøges.

Ansøgningsfristen er foreløbigt fastsat til den 1. februar 2021 og der er åbent for ansøgning hos erhvervsstyrelsen.

Aflyste arrangementer
Der kan søges om kompensation for kostprisen af kasserede varer, såfremt virksomheden var leverandør til aflyste private arrangementer og sociale begivenheder afholdt udenfor private hjem for flere end 50 deltagere i weekenden den 26.-27. september 2020.

Der skal vedlægges dokumentation for aflysning af det privat arrangement eller sociale begivenhed, som samlet udgør et omsætningsfald på mindst 35 % sammenholdt med samme periode sidste år.

Der er ikke krav om revisorerklæring for at søge ordningen, men virksomheden vil blive bedt om at underskrive en tro- og love-erklæring, når der ansøges.

Kontakt
Kontakt din revisor, hvis du har spørgsmål eller har brug for hjælp og rådgivning til ovenstående.

Download ovenstående her >>

Tak for din tilmelding

Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev, og du vil løbende modtage relevante nyheder om regnskab,revision, skat, moms, afgifter og økonomi generelt. Herudover vil du modtage løbende nyheder om Redmark.

Læs mere om Redmark på vores hjemmeside, og husk på, at du altid er velkommen til at kontakte os.

icon-close