24. marts 2021

Klageadgangen over de historiske vurderinger i perioden 2013 - 2020 åbnes for erhvervsejendomme

– Betydning for tidligere betalte ejendomsskatter

En lovændring fra december 2020 giver nuværende og tidligere ejere af erhvervsejendomme mulighed for at klage over ejendomsvurderinger, som er foretaget i perioden 2013 til 2020. Lovændringen betyder, at klageadgangen for erhvervsejendomme fremrykkes. Det er meldt ud, at Vurderingsstyrelsen i de kommende uger vil udsende breve til op mod 86.000 ejere af erhvervsejendomme om, at de kan klage over de historiske vurderinger. Dette åbner også op for adgang til at få tilbagebetalt for meget tilbagebetalt grundskyld, dækningsafgift og eventuel ejendomsværdiskat for perioden.

Brevene vil blive sendt ud i etaper til de pågældende ejere af erhvervsejendomme. Vi er ikke bekendt med hvilke type erhvervsejendomme, der vil modtage i brev i første omgang. Det er kun de ejendomsejere, der modtager et brev, som får adgang til påklage tidligere vurderinger.

Vurderingsstyrelsen har udmeldt, at ejere af øvrige erhvervsejendomme, ejendomme med blandet bolig og erhverv, ejerboliger med store grunde samt landbrugs-, og skovejendomme først vil modtage et brev senere på året, som herefter giver disse ejere mulighed for at klage.

Ejendomsejere skal være opmærksomme på, at hvis der bliver givet medhold i en klagesag over de tidligere ejendomsvurderinger, kan der være tale om betydelige tilbagebetalinger, idet ejendomsvurderingerne har været berostillet fra 2013 - 2020.

Den fremrykkede klageadgang på ejendomsvurderingerne for 2013 til 2020 vil omfatte følgende type ejendomme:

  • Forretninger
  • Fabrikker
  • Lagerejendomme
  • Andelsboligejendomme
  • Beboelsesejendomme med mindst fire lejligheder
  • Land-, og skovbrug
  • Ubebyggede grunde

Hvornår bør der klages
Der kan være flere grunde til, at en ejendomsvurdering bør påklages med efterfølgende adgang til at få tilbagebetalt grundskyld og/eller dækningsafgift. Det samme vil gøre sig gældende for en ejendom, der både benyttes til bolig og erhverv, hvor der kan være betalt for meget ejendomsværdiskat.

Vurderingen bør eksempelvis påklages, hvis erhvervsejendommen i perioden 2013 - 2020 er handlet til en handelsværdi under den offentlige ejendomsvurdering, hvis der foreligger fejl eller mangler i vurderingen i forhold de faktiske oplysninger eller hvis prisniveauet i vurderingen er for højt i forhold prisniveauet for pågældende vurderings år.

Tinglysningsafgift – Nedsættelse af ejendoms-vurderingen 2013 - 2020
Er der i forbindelse med ejerskifte af en ejendom betalt tinglysningsafgift, og afgiften er beregnet på grundlag af den nu ændrede ejendomsvurdering, er der mulighed for at ansøge om at få tilbagebetalt en del af tingslysningsafgiften.

Hvem kan klage
Det er kun ejendomsejere, der modtager et brev fra Vurderingsstyrelsen, der får mulighed for at påklage en historisk vurdering. Klageadgangen er forbeholdt:

Nuværende ejer og tidligere ejere i perioden 2013 til 2020, eller hvis man har betalt ejendomsskat eller ejendomsværdiskat på baggrund af de historiske vurderinger.

Hvis ejendomsejer har en igangværende klagesag på ejendommen, vil der ikke være mulighed for at klage over de historiske vurderinger. Det kan være en klage over en omvurdering eller en afgørelse om genoptagelse af en vurdering hos en klagemyndighed eller domstolene.

Hvis man ønsker at klage
Der vil blive en klagefrist på 90 dage fra datoen man modtager brevet om klageadgang. Klagen skal sendes via Skatteankestyrelsens elektroniske formular og koster 500 kr. pr. påklaget vurdering.

Hvis der ikke reageres indenfor fristen, vil ejerne også have mulighed for at klage over disse vurderinger på et senere tidspunkt, når den nye ejendomsvurdering modtages.

Kontakt
Hvis du som ejer eller tidligere ejer af en erhvervsejendom modtager et brev fra Vurderingsstyrelsen om den udvidede klageadgang, er du velkommen til at kontakte Mette Andersen for en vurdering af klagemulighederne.

Mette Andersen
VAT Manager

Tlf. +45 41 86 56 79
mea@redmark.dk

Download ovenstående her >>

 

Tak for din tilmelding

Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev, og du vil løbende modtage relevante nyheder om regnskab,revision, skat, moms, afgifter og økonomi generelt. Herudover vil du modtage løbende nyheder om Redmark.

Læs mere om Redmark på vores hjemmeside, og husk på, at du altid er velkommen til at kontakte os.

icon-close