3. maj 2020

Hjælpepakke COVID-19 – Rentefrit momslån til små og mellemstore virksomheder

Folketinget har som led i hjælpepakkerne til danske virksomheder vedtaget lov om rentefrit momslån til små og mellemstore virksomheder. Loven træder i kraft den 5. maj 2020, og virksomheder kan ansøge om et rentefrit lån svarende til angivet moms i 4. kvartal 2019 eller 2. halvår 2019.

Momslånet kan ansøges af små og mellemstore virksomheder, dvs. virksomheder, der enten er på kvartals- eller halvårsafregning af moms.
 
Der kan ansøges om et rentefrit momslån på et beløb, der svarer til den moms, virksomheden har indberettet til fristen den 2. marts 2020. Lånebeløbet er altså tilsvarende til den angivne moms for enten 4. kvartal 2019 eller 2. halvår 2020.
 
Redmark anbefaler overordnet, at der gøres brug af ordningen, hvis virksomhedens likviditet er under pres, som følge af nedlukningen af Danmark mm.
 
Sådan ansøges der om lånet
Ansøgningen sker via virk.dk

Virksomheden kan selv udfylde og indsende ansøgningen, eller den kan få sin rådgiver til at gøre det.

Udbetaling af ansøgningsbeløbet vil så vidt muligt ske indenfor 5 bankdage til virksomhedens Nemkonto, medmindre der er forhold i virksomheden, der ikke kan kontrolleres, eller der foreligger beløb til modregning på virksomhedens Skattekonto.

Svar på ansøgningen modtages i Meddelelsesarkivet i TastSelv Erhverv.
 
Ansøgningsperiode
Der kan ansøges om lån fra den 5. maj 2020 til den 15. juni 2020.

Krav til ansøger
For at kunne søge om lånet kræver det også, at virksomheden:
 
• Ikke er en offentlig institution
• Ikke er under konkursbehandling, rekonstruktionsbehandling, likvidation eller tvangsopløsning
• Ikke har stillet sikkerhed eller er blevet pålagt at stille sikkerhed efter opkrævningslovens § 11
• Ikke har fået foreløbige fastsættelser af skatter og afgifter indenfor de sidste 3 år, som virksomheden ikke har erstattet med en angivelse i afregningsperioden
• Opfylder betingelserne for at modtage statsstøtte
• Ikke har en fysisk eller juridisk person, som indenfor de sidste 10 år er dømt for skatte-, og afgiftssvig, og som:

• ejer virksomheden
• reelt driver virksomheden
• er medlem af virksomhedens bestyrelse eller direktion
• er filialbestyrer i virksomheden

• Ikke har skiftet 50 % eller mere ud af ejerkredsen i perioden fra den 9. april 2020 til og med den 15. juni 2020. Virksomheden kan dog godt ansøge, hvis den kan vedlægge en revisorerklæring om, at ejerskiftet er sket med henblik på at drive virksomheden videre. Revisorerklæringen skal indeholde information om:

• at der i perioden fra den 9. april 2020 til og med dagen for anmodningen er sket et skifte af ejerkredsen på 50 % eller mere
• at der foreligger en kontrakt, hvor materielle og immaterielle  aktiver overdrages og prisfastsættes
• at der efter ejerskiftet fortsat er aktiver i virksomheden, som kan benyttes til den fortsatte drift af virksomheden
• navn, kontraktoplysninger og CVR-nr. på ejerkredsen før ejerskiftet
• navn, kontraktoplysninger og CVR-nr. på ejerkredsen efter ejerskiftet

Gæld til staten
Virksomheder, som har gæld til staten, kan godt være omfattet af låneordningen, dog bliver lånet ikke udbetalt til virksomheden, men i stedet anvendt til at dække virksomhedens gæld.
 
Varighed
Lånet skal tilbagebetales via Skattekontoen senest den 1. april 2021.
 
Kontakt
Kontakt din revisor eller Redmarks Skatteafdeling, hvis du har spørgsmål eller ønsker hjælp til ansøgning af momslånet.

Download ovenstående her >>

Tak for din tilmelding

Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev, og du vil løbende modtage relevante nyheder om regnskab,revision, skat, moms, afgifter og økonomi generelt. Herudover vil du modtage løbende nyheder om Redmark.

Læs mere om Redmark på vores hjemmeside, og husk på, at du altid er velkommen til at kontakte os.

icon-close