3. maj 2018

Har du fået fradrag for tab på din renteswap

En lovændring medfører at tidligere forældede tab på renteswaps kan medtages som et fradrag på selvangivelsen for 2017.

I visse tilfælde har ejendomsselskaber og andre ejendomsinvestorer ikke været opmærksomme på skattereglerne vedrørende renteswaps. Renteswaps beskattes ud fra lagerprincippet og udsving i markedsværdsværdien af renteswaps påvirker således den skattepligtige indkomst.
 
Hvis et selskab f.eks. har indgået en renteswap-aftale i 2011, vil der typisk være tab på kontrakten i de første indkomstår. Såfremt selskabet ikke har medregnet tabet løbende i den skattepligtige indkomst, og først bliver opmærksom på fejlen i sommeren 2016, så vil tabene vedrørende 2011 og 2012 i henhold til de tidligere regler være forældede. Tabene i disse to år vil typisk blive modsvaret af gevinster på et senere tidspunkt, da kontrakten forudsætningsvist går mod nul i takt med udløbet.
 
På grund af lovændringen kan de tidligere forældede tab (fra 2011 og 2012 i eksemplet ovenfor) medtages på selvangivelsen for 2017.
 
Såfremt du har spørgsmål til ovenstående er du velkommen til at kontakte din revisor hos Redmark eller skatteafdelingen i Redmark.

Tak for din tilmelding

Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev, og du vil løbende modtage relevante nyheder om regnskab,revision, skat, moms, afgifter og økonomi generelt. Herudover vil du modtage løbende nyheder om Redmark.

Læs mere om Redmark på vores hjemmeside, og husk på, at du altid er velkommen til at kontakte os.

icon-close