23. april 2020

Fremrykket udbetaling af skattekreditter for indkomståret 2019

Regeringen har som følge af COVID-19 krisen fremsat lovforslag om, at virksomheder kan få fremrykket udbetalingen af skattekredit, der vedrører indkomståret 2019.

Selskaber og personer, der driver selvstændig erhvervsvirksomhed i virksomhedsordningen, kan få udbetalt skatteværdien af underskud, der hidrører fra straksafskrevne forsknings- og udviklingsomkostninger. Udbetalingen af skattekreditten følger normalt årsopgørelsen.

Med lovforslaget kan virksomhederne i stedet anmode om at få udbetalt skattekreditten i juni måned, hvis virksomheden anmoder skatteforvaltningen herom senest den 15. maj 2020.

Ifølge lovforslaget skal anmodningen om fremrykket udbetaling indeholde visse nærmere oplysninger, ligesom der stilles krav om, at anmodningen er påtegnet af en godkendt revisor. Der er endnu ikke taget stilling til, i hvilken form påtegningen skal foretages, ligesom det ikke fremgår, hvilken type påtegning, der stilles krav om.

Afslutningsvis

Initiativet er endnu ikke vedtaget ved lov. Redmark følger lovforslagets behandling, og følger op på forslaget.

Kontakt

Kontakt din revisor eller Redmarks Skatteafdeling, hvis du har spørgsmål.

Download ovenstående her >>

Tak for din tilmelding

Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev, og du vil løbende modtage relevante nyheder om regnskab,revision, skat, moms, afgifter og økonomi generelt. Herudover vil du modtage løbende nyheder om Redmark.

Læs mere om Redmark på vores hjemmeside, og husk på, at du altid er velkommen til at kontakte os.

icon-close