16. december 2021

Få det sidste ud af skatten i 2021

Året hælder mod sin slutning, og skal du nå at kunne nyde godt af de forskellige skatteoptimeringsmuligheder, du har som privatperson, skal dispositionen foretages inden 31. december 2021. Du får her et overblik over et udpluk af dine muligheder.

Indbetaling til ratepension
Indbetalinger til en ratepension på op til 58.500 kr. i 2021 er fradragsberettigede i den personlige indkomst. Det er uden betydning om indbetalingerne er foretaget i løbet af året eller i slutningen af året.

Fradragsmuligheden er særlig relevant, hvis du ligger på topskattegrænsen, da du ved at foretage indbetalinger til en ratepension  kan undgå at overskride topskattegrænsen.

Indbetaling til livrente
Indbetalinger til en livrente er fradragsberettigede i den personlige indkomst. Der er ingen beløbsgrænse på, hvor meget du kan indbetale hertil, og indbetalingerne kan ske løbende eller som en engangsbetaling. Fradraget gives over mindst 10 år, dvs. fradraget udgør maks. 1/10 af indbetalingerne pr. år.

Fradragsmuligheden er særlig relevant, hvis du ligger på topskattegrænsen, da du ved at foretage indbetalinger til ordningen derved kan undgå at overskride topskattegrænsen.

Indbetaling til alderspension
Indbetalinger til en alderspension er ikke fradragsberettigede, men det årlige afkast herfra beskattes kun med 15,3 %. Ordningen kan derfor være et alternativ til en traditionel investering i værdipapirer.  Selve udbetalingerne fra ordningen er skattefrie.

Der kan i 2021 indbetales 5.400 kr. til ordningen. Rammer du folkepensionsalderen om 5 år eller mindre, kan du dog i 2021 indbetale op til 52.400 kr.

Gaver til familiemedlemmer
Gaver til din nære familie er desværre ikke fradragsberettigede, men du har i 2021 mulighed for at give dine nære familiemedlemmer en gave på 68.700 kr. uden betaling af skat eller afgift. For gaver, der overstiger dette beløb, skal der betales en afgift på 15 %. Som eksempel på ”nære familiemedlemmer” anses bl.a. børn, stedbørn, børnebørn, forældre, samlevere, stedforældre og bedsteforældre.

De afgifts- og skattefrie gaver er en god mulighed til fx at mindske din formue på og derved også mindske en senere arveafgift på.

Bidrag mv. til velgørenhed
Gaver, bidrag og donationer til velgørende organisationer, foreninger, fonde, stiftelser, institutioner og religiøse samfund, som er godkendt af Skattestyrelsen, er fradragsberettigede. Du kan i 2021 få fradrag for bidrag mv. på op til i alt 17.000 kr. Bidraget gives som et ligningsmæssigt fradrag og har derfor en skatteværdi på ca. 26 %.

Servicefradrag
Betaling af arbejdsløn til udvalgte serviceydelser i hjemmet, fx  rengøring, vinduespudsning, børnepasning og havearbejde, er fradragsberettiget. I 2021 er skatteværdien af fradraget forhøjet (35 % i stedet for 26 %), og der kan i 2021 også opnås fradrag for arbejdsløn op til 25.000 kr. mod 6.400 kr. i 2022.

For at kunne udnytte de ekstra skattemæssige fordele servicefradraget har i 2021, skal arbejdet være udført i 2021 og være betalt senest 28. februar 2022.

Håndværkerfradrag
Betaling af arbejdsløn til udvalgte grønne håndværkerydelser, fx  udskiftning af vinduer, isolering og klimasikring, er fradragsberettiget. I 2021 kan der opnås fradrag for arbejdsløn op til 25.000 kr. mod 12.900 kr. i 2022. Håndværkerfradraget afskaffes desuden pr. 1. april 2022.

For at kunne udnytte de ekstra skattemæssige fordele håndværkerfradraget har i 2021, skal arbejdet være udført i 2021 og være betalt senest 28. februar 2022.

Frivillig indbetaling af restskat for 2021
Hvis du har en restskat i 2021, kan du ved at foretage en frivillig indbetaling af denne inden 31. december 2021 undgå at der påløber ikke-fradragsberettigede renter (1,8 % p.a.) herpå.

Husk også forskudsregistreringen for 2022!

Husk at tjekke om oplysninger på din forskudsregistrering for 2022 er korrekte, hvis du løbende vil betale den korrekte skat i 2022. 

Andre muligheder
Afhængig af dine konkrete indkomstforhold, kan du sagtens have flere muligheder for at optimere dine indkomstforhold. Det kan fx være, at du har væsentlige renteudgifter, dvs. en negativ kapitalindkomst, men ingen positiv kapitalindkomst at modregne disse i. Det kan derfor give mening for dig at foretage dispositioner for at få kapitalindkomst.

Tag fat i din Redmark-revisor, hvis du har brug for rådgivning om lige nøjagtigt dine indkomstforhold.

Download ovenstående her >>

Tak for din tilmelding

Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev, og du vil løbende modtage relevante nyheder om regnskab,revision, skat, moms, afgifter og økonomi generelt. Herudover vil du modtage løbende nyheder om Redmark.

Læs mere om Redmark på vores hjemmeside, og husk på, at du altid er velkommen til at kontakte os.

icon-close