16. marts 2020

Coronavirus – Nye tiltag fra regeringen

Coronavirus – Nye tiltag fra regeringen som betyder udskydelse af momsfrister for små og mellemstore virksomheder og udskydelse af B-skatter for selvstændigt erhvervsdrivende

De økonomiske konsekvenser ved Coronavirus viser sig i stigende grad for dansk erhvervsliv og danske lønmodtagere. Regeringen foreslår derfor at udskyde momsbetalingerne for små og mellemstore virksomheder samt udskyde fristen for betaling af B-skat. Forslagene kommer i kølvandet på udskydelse af momsbetalingen for store virksomheder og afregningen af A-skat og AM-bidrag.
 
Det samlede lovforslag behandles som et ændringsforslag til det allerede fremsatte lovforslag om at lempe betalingsfristerne for A-skat, AM-bidrag og moms for store virksomheder.

Udskydelse af momsfrister for små og mellemstore virksomheder
Konkret foreslår regeringen at udskyde momsbetalingen for små og mellemstore virksomheder ved at sammenlægge 2 momsperioder.
 
Virksomheder på halvårsafregning af moms (små virksomheder):
Betalingsfristen for afregning af moms for 1. halvår 2020 udskydes fra den 1. september 2020 til den 1. marts 2021, hvor virksomhederne også skal afregne moms for 2. halvår 2020.
 
Virksomheder på kvartalsafregning af moms (mellemstore virksomheder):
Betalingsfristen for afregning af moms for 1. kvartal 2020 udskydes fra den 2. juni til den 1. september 2020, hvor virksomhederne også skal afregne moms for 2. kvartal 2020.
 
Virksomheder, der skal have moms tilbage (negativ moms), kan fortsat få udbetalt moms inden for de nugældende frister.

Udskydelse af B-skatter for selvstændigt erhvervsdrivende
Derudover foreslår regeringen at udskyde betalingsfristen for B-skatter. Den betalingsfrist for B-skatter, som ellers lå den 20. april 2020, flyttes til den 20. juni 2020. Ligesom betalingsfristen den 20. maj 2020 udskydes til den 20. december 2020. Dermed bliver april og maj helt fri for betaling af B-skat i stedet for juni og december.
 
Reducering af B-skatterne
Selvstændigt erhvervsdrivende får desuden mulighed for at reducere deres B-skattebetaling for resten af 2020, hvis de via SKAT.dk nedjusterer deres forventede overskud for 2020.
 
Kontakt

Kontakt din revisor eller Redmarks Skatteafdeling, hvis du har spørgsmål til ovenstående.

Download ovenstående her >>

Tak for din tilmelding

Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev, og du vil løbende modtage relevante nyheder om regnskab,revision, skat, moms, afgifter og økonomi generelt. Herudover vil du modtage løbende nyheder om Redmark.

Læs mere om Redmark på vores hjemmeside, og husk på, at du altid er velkommen til at kontakte os.

icon-close