13. marts 2020

Corona-virus/COVID19 – Forlængede betalingsfrister for moms, A-skat og AM-bidrag og forhøjelse af beløbsloftet på skattekontoen

Regeringen har i dag fremsat nyt lovforslag, som skal hjælpe med at afbøde de negative økonomiske konsekvenser, som spredningen af coronavirus allerede har og vil kunne få. Formålet med lovforslaget er at give erhvervslivet en likviditetsindsprøjtning ved at udskyde virksomhedernes betalingsfrister for A-skat, arbejdsmarkedsbidrag og moms midlertidigt. Herudover forslås en midlertidig forhøjelse af beløbsloftet for skattekontoen. Corona-virus/COVID19 – Forlængede betalingsfrister for moms, A-skat og AM-bidrag og forhøjelse af beløbsloftet på skattekontoen

De økonomiske konsekvenser for dansk økonomi er stigende som følge af coronavirus/COVID19. Derfor har regeringen valgt at holde hånden under dansk erhvervsliv. Det sker ved at:

1. Forlænge betalingsfristerne for A-skat og AM-bidrag

2. Forlænge momsbetalingsfristerne for store virksomheder og øvrige virksomheder på månedsafregning af moms

3. Forhøje loftet for det beløb, som virksomhederne kan have stående på skattekontoen

Ad 1. Forlænge betalingsfristerne for A-skat og AM-bidrag
Betalingsfristerne forlænges for 3 månedlige rater med 4 måneder. Det gælder A-skat/AM-bidrag raterne for april, maj og juni, således at den A-skat og det arbejdsmarkedsbidrag, der er indeholdt for disse måneder, først skal betales 4 måneder senere end normalt.

Store virksomheder:

Små og mellemstore virksomheder:

Ændringen vedrørende A-skat og AM-bidrag får første gang virkning for store virksomheders betalingsfrist fra den 30. april 2020 og for små og mellemstore virksomheders betalingsfrist den 11. maj 2020.

Ad 2. Forlænge moms angivelses-, og betalingsfristerne for store virksomheder (månedsafregnende virksomheder)
Angivelses- og betalingsfristen for store virksomheder (årlig omsætning over 50 mio. kr.) forlænges for momsangivelserne for marts, april og maj med 30 dage.

Det er oplyses, at det er ved at blive undersøgt om afgiftsperioderne for små og mellemstore virksomheder kan forlænges (det gælder kvartals- og halvårsafregnende virksomheder).

Ad 3.  Forhøje loftet for det beløb, som virksomhederne kan have stående på skattekontoen
Loftet for det beløb, som virksomhederne kan have stående på skattekontoen uden at der sker udbetaling forhøjes fra 200.000 kr. til 10 mio. kr. Formålet med forhøjelsen skulle være at afbøde de negative virkninger udskydelsen af betalingsfristerne kan udløse i form af negative renter. Det er frivilligt for virksomhederne at foretage forhøjelsen. Det indebærer, at virksomhederne skal selv foretage forhøjelsen via TastSelv.

Mulighed for nedsættelse af selskabsskattebetalingen
Regeringen har tidligere udmeldt, at den vil åbne mulighed for at selskaber kan nedsætte deres selskabsskattebetaling, hvis de forventer faldende indtjening. Det betyder, at hvis et selskab forventer, at indkomstforholdene i 2020 vil afvige væsentligt fra, hvad der er lagt til grund for den ordinære acontoskat, kan selskabet selv nedsætte betalingen. Skattestyrelsen kan efterfølgende bede om den nødvendige dokumentation for de ændrede indkomstforhold.

Selskaber skal den 20. marts indbetale acontoskat for 1. halvår 2020.

Det fremsatte lovforslaget indeholder ikke ændringer til selskabsskattebetalingen.

Kontakt
Ved spørgsmål kan din revisor eller Redmarks Skatteafdeling kontaktes.

Download ovenstående her >>

Tak for din tilmelding

Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev, og du vil løbende modtage relevante nyheder om regnskab,revision, skat, moms, afgifter og økonomi generelt. Herudover vil du modtage løbende nyheder om Redmark.

Læs mere om Redmark på vores hjemmeside, og husk på, at du altid er velkommen til at kontakte os.

icon-close