23. april 2021

Beskatning af fri bil

Grøn omstilling af vejtransporten – Der er politisk indgået aftale for at fremme den grønne omstilling. Aftalen indeholder planer for, hvorledes der skal gives incitament til at investere i grønnere transportmidler, bl.a. ved en omlægning af registreringsafgiften og en omlægning af reglerne for beskatning af fri bil.

Beskatning af fri bil – nuværende regler
Efter de nugældende regler skal værdien af fri bil fastsættes som 25% af bilens værdi op til 300.000 kr. (dog minimum 160.000 kr.) tillagt 20% af værdien herudover. Hertil lægges et miljøtillæg, som udgør 150% af ejerafgiften. Når der er forløbet 36 måneder fra første indregistrering anvendes 75% af nyvognsprisen (dog minimum 160.000 kr.) til beregningen. For brugte biler anskaffet mere end 3 år efter første indregistrering anvendes købsprisen (dog minimum 160.000 kr.) tillagt miljøtillægget.

Beskatningsgrundlaget (primært for leasede biler) justeres i de tilfælde, hvor der sker genberegning af registreringsafgiften. Denne bestemmelse har virkning for firmabiler taget i brug i perioden efter 1. februar 2020 og fortsætter uændret i 2021.

De nye regler for beskatning af fri bil
Efter de nye regler skal beregningen af værdien af fri bil i større omfang være påvirket af bilens brændstofforbrug, og selve anskaffelsessummen skal tillægges mindre vægt. Derfor vil det årlige miljøtillæg pr. 1. juli 2021 blive forhøjet fra 150% til 250%. Miljøtillægget vil herefter gradvist blive forøget indtil 2025, hvor tillægget bliver 700%.

Desuden vil de 25% af bilens værdi indtil 300.000 kr. blive nedsat med 0,5 procentpoint årligt fra og med 1. juli 2021. Satsen på 20% af bilens værdi over 300.000 kr. vil samtidig blive forøget med 0,5 procentpoint årligt i samme periode. Dette vil resultere i en fast sats på 22,5% i 2025. Se nedenstående skema:

Bestemmelsen om nedsættelse til 75% af nyvognsprisen efter 36 måneder og anvendelse af købsprisen ved biler over 3 år, fortsætter uændret.

Registreringsafgiften
Bilaftalen indeholder desuden en omlægning af registreringsafgiften, således at denne fremover delvis vil blive beregnet på baggrund af bilens værdi og delvist ud fra dens CO2-udledning.

På samme måde som for miljøtillægget i beregningen af værdien af fri bil, vil CO2-tillægget fra 1. juli 2021 gradvist blive indfaset frem mod 2025.

De nye regler for registreringsafgiften får allerede virkning for biler, der er indregistreret d. 18. december 2020 og senere. Registreringer foretaget efter de gamle regler, vil blive genberegnet med tilbagevirkende kraft efter de nye regler, når det tekniske er på plads.

El- og pluginhybridbiler
I december 2019 blev der vedtaget nye regler for alle med en el- eller pluginhybrid firmabil i 2020. Disse regler gav bl.a. en rabat i beskatningsgrundlaget for fri bil på 3.333 kr. pr. måned i perioden 1. april – 31. december 2020. Dette nedslag i beskatningsgrundlaget er ikke blevet videreført i 2021.

For el- og pluginhybridbiler er til gengæld indført, at værdien af arbejdsgiverbetalte ladestandere fra 1. juli 2021 ikke længere skal indgå i beskatningsgrundlaget for firmabiler.

Ordningen med lav elafgift til opladning af el- og pluginhybridbiler er forlænget frem til og med 2030.

Registreringsafgiften på el- og pluginhybridbiler udgjorde 20% i 2020. Denne vil gradvist stige frem mod 2035, hvor den skal udgøre 100% i 2035.

Download ovenstående her >>

 

 

 

Tak for din tilmelding

Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev, og du vil løbende modtage relevante nyheder om regnskab,revision, skat, moms, afgifter og økonomi generelt. Herudover vil du modtage løbende nyheder om Redmark.

Læs mere om Redmark på vores hjemmeside, og husk på, at du altid er velkommen til at kontakte os.

icon-close