8. april 2021

Arbejdsgiverbetalt Covid-19 test og værnemidler til personlig brug – hvad med skat?

Folketinget vedtog den 23. marts 2021 et nyt initiativ, der skal ses i lyset af den særlige situation, som Danmark og resten af verden befinder sig i som følge af covid-19-pandemien.

Med det formål at hjælpe med at begrænse spredningen af smitten med covid-19 gælder nu, at arbejdsgiverbetalte covid-19 test, test for antistoffer og personlige værnemidler er skattefritaget for de medarbejdere, der modtager disse ydelser, samt fradragsberettiget for de virksomheder, der afholder disse udgifter.

Herved er der åbnet op for, at arbejdsgivere kan bidrage til at begrænse spredningen af smitten med covid-19 uden, at deres ansatte skal beskattes af værdien heraf.

Hvad er omfattet?
Skattefritagelsen omfatter alle test, der benyttes for at teste covid-19 eller covid-19 antistoffer. Test for andre sygdomme er ikke omfattet.

Herudover omfatter skattefritagelsen alle værnemidler, såsom masker, mundbind, visir og handsker, der har til formål at begrænse spredningen af smitten med covid-19.

Hvem er omfattet?
Skattefritagelsen omfatter både den ansatte og dennes husstand. Det vil sige de personer, som den ansatte deler folkeregisteradresse med.

Derudover gælder skattefritagelsen også personer, der ikke er i et egentligt ansættelsesforhold, men som udfører et stykke personligt arbejde i øvrigt og/eller er medlem af en bestyrelse, udvalg, kommission, råd, nævn eller andet kollektivt organ, herunder Folketinget, regionsråd og kommunalbestyrelser mm.

Hvad med fradraget?
For at komme enhver tvivl til livs, er der med indførslen af skattefritagelsen også indført, at enhver udgift for arbejdsgiveren til ovenstående er fradragsberettiget for denne.

Ikrafttrædelse
Skattefritagelsen samt fradragsretten har virkning fra og med indkomståret 2020.

Såfremt du har spørgsmål til ovenstående, står vi i Redmark naturligvis til rådighed for yderligere rådgivning herom.

Download ovenstående her >>

Tak for din tilmelding

Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev, og du vil løbende modtage relevante nyheder om regnskab,revision, skat, moms, afgifter og økonomi generelt. Herudover vil du modtage løbende nyheder om Redmark.

Læs mere om Redmark på vores hjemmeside, og husk på, at du altid er velkommen til at kontakte os.

icon-close