16. november 2020

Aflyste firmajulefrokoster 2020

Virksomhedernes kompensationsmuligheder er mange, men hvad med skattereglerne?

Året 2020 – blev på mange måder ikke, som vi forventede. Nu står julen for døren, men denne bliver på mange måder heller ikke helt som den plejer.

Mange virksomheder har måttet erkende, at de planlagte julefrokoster for deres medarbejdere ikke bliver mulige at afholde i år. Regeringens udmeldte restriktioner og samfundshensynet i forbindelse med Covid-19 har gjort, at den faste tradition med julebord, snaps, dans og hygge for mange ikke er mulig at gennemføre, som de plejer.

I den forbindelse, er vi i Redmark blevet opmærksomme på, at det er blevet en populær ide at kompensere medarbejderne med et gavekort til en restaurant eller større julegaver.

Det er i den forbindelse væsentligt at være opmærksom på skattereglerne, da der kan være  risiko for, at der kan blive tale om et skattepligtigt gode for medarbejderne.

Personalegoder – bagatelgrænsen DKK 1.200
Mindre personalegoder, der ikke samlet set overstiger en bagatelgrænse på DKK 1.200 årligt, er skattefrie for medarbejderen.

De mindre personalegoder, som ikke er arbejdsrelaterede, omfatter f.eks. julegaver, fødselsdagsgaver samt mindre gaver og påskønnelser som f.eks. blomster, vin, deltagelsesgebyrer til motionsløb mv.

Overstiger summen af personalegoderne DKK 1.200 årligt, vil alle goderne blive skattepligtige for medarbejderen.

Særligt vedr. julegaver
For julegaver gælder der særlige regler. En julegave må maksimalt have en værdi af DKK 900. Såfremt julegaven holder sig indenfor denne værdi, vil den være skattefri for medarbejderen, uanset at summen af de samlede personalegoder overskrider bagatelgrænsen på DKK 1.200.

Særligt vedr. gavekort
Gavekort anses som udgangspunkt for at være sidestillet med kontanter – og er dermed skattepligtige. Gavekort der i høj grad er forudbestemte, og som har begrænsede anvendelsesmuligheder er dog undtaget hertil.

Det gælder blandt andet for et gavekort til én bestemt navngiven restaurant, hvor medarbejderen alene kan få dagens tre-retters menu, eller én af tre af arbejdsgiveren forhåndsbestemte menu-sammensætninger.

Eksempel
En medarbejder modtager en julegave til en værdi af DKK 900. Herudover har medarbejderen modtaget vin og fødselsdagsgave til zoo for en samlet værdi af DKK 300. Pga. aflysning af julefrokosten i 2020 modtager medarbejderen et gavekort til en lokal restaurant, hvor medarbejderen kan få en forudbestemt menu for ham/hende selv og dennes partner. Gavekortet har en værdi af DKK 600.

Den samlede værdi af personalegoderne er dermed DKK 1.800, hvorfor bagatelgrænsen overskrides. Idet beløbsgrænsen på DKK 900 for julegaven overholdes, er medarbejderen dog alene skattepligtig af DKK 900.

Som det fremgår af eksemplet, er det alle personalegoderne (undtaget julegaven), der bliver skattepligtig, og ikke kun overskridelsen på de DKK 600.

Indberetningspligt
Arbejdsgiveren er  indberetningspligtig såfremt et enkelt gode overstiger DKK 1.200.

Overstiger summen af flere goder derimod DKK 1.200, er det medarbejderen selv, der skal indberette goderne til Skattestyrelsen i forbindelse med årsopgørelsen for året.

Såfremt du har spørgsmål til ovenstående, eller har brug for rådgivning i forbindelse med kompensation af dine medarbejdere, står vi i Redmark naturligvis til rådighed for yderligere rådgivning herom.

Download ovenstående her >>

Tak for din tilmelding

Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev, og du vil løbende modtage relevante nyheder om regnskab,revision, skat, moms, afgifter og økonomi generelt. Herudover vil du modtage løbende nyheder om Redmark.

Læs mere om Redmark på vores hjemmeside, og husk på, at du altid er velkommen til at kontakte os.

icon-close