12. maj 2022

Ændret momspraksis ved underleverandørers fakturering af transportydelser i forbindelse med eksport

En EU-dom fra 2017 har medført en ændret praksis i Danmark vedrørende underleverandørers levering af transportydelser i forbindelse med eksport. Vi har nedenfor helt overordnet skitseret ændringen i forhold til danske underleverandører af disse transportydelser.

Hidtil har det være dansk praksis, at underleverandørers transportydelser var momsfrie i forbindelse med eksport af varer ud af EU. EU-dommen fastslog imidlertid, at momsfritagelsen for transportydelser udelukkende omfatter leveringen af transportydelsen til eksportøren eller importøren – altså enten afsenderen eller modtageren af varerne. Der henses i den forbindelse til, hvem der er ejer / har råderetten over de pågældende varer.

For at bringe den danske praksis i overensstemmelse med præmisserne i EU-dommen udstedte Skattestyrelsen et styresignal (SKM.2021.321.SKTST) vedrørende den ændrede praksis, som skulle have virkning fra den 22/12-2021. Dette virkningstidspunkt blev imidlertid ændret til den 1/7-2022 med et nyt styresignal (SKM.2021.32.SKTST).

Ændringen medfører, at en dansk underleverandør af en transport fra Danmark til et land udenfor for EU, ikke længere kan fakturere momsfrit til den danske transportvirksomhed, der har aftalen med eksportøren eller importøren af de pågældende varer.

Underleverandøren skal efter den 1. juli 2022 således fakturere sin transportydelse i henhold til de almindelige momsregler. Vi har nedenfor anført nogle eksempler her på.

Med dansk moms til danske transportvirksomheder

  • Hvis underleverandøren fakturer en dansk transportvirksomhed, skal der opkræves 25% moms.

Uden moms til momsregistrerede EU-transportvirksomheder (”reverse charge”)

  • Hvis underleverandøren fakturer en transportvirksomhed i et andet EU-land, skal der faktureres uden moms efter reglerne om omvendt betalingspligt.

Uden moms til transportvirksomheder udenfor EU

  • Hvis underleverandøren fakturerer en transportvirksomhed i et andet land udenfor EU, skal der faktureres uden dansk moms.

Ændringen af den danske praksis vil således medføre en ændring af håndteringen af både faktureringen og momsangivelsen, og dermed også i mange tilfælde en ændring af opsætningen i kontoplanen.

Hvis du ønsker at vide mere, er du velkommen til at kontakte os.

Download ovenstående her >>

Kirsten Nielsen
Partner, VAT

+45 41 86 56 84
kin@redmark.dk

Louise Chrone
Konsulent, VAT

+45 41 86 56 72
lch@redmark.dk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tak for din tilmelding

Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev, og du vil løbende modtage relevante nyheder om regnskab,revision, skat, moms, afgifter og økonomi generelt. Herudover vil du modtage løbende nyheder om Redmark.

Læs mere om Redmark på vores hjemmeside, og husk på, at du altid er velkommen til at kontakte os.

icon-close