1. oktober 2020

Adgangen til genoptagelse af ejendomsvurderinger suspenderes fra den 1. november 2020

– Genoptagelsesanmodning skal være fremsendt senest den 31. oktober 2020

Fra og med den 1. november 2020 afskæres tidligere og nuværende ejendomsejere fra at anmode om genoptagelse af vurderinger, der er foretaget i det gamle vurderingssystem. Det betyder, at en genoptagelsesanmodning af gamle vurderinger senest skal være indsendt til Vurderingsstyrelsen den 31. oktober 2020.
 
Ejendomsejere af både ejerboliger og andre ejendomme (erhverv) vil uanset afskæring af adgangen til genoptagelse, senere – når de nye ejendomsvurderinger udsendes - få adgang til at klage over de videreførte vurderinger og omvurderinger fra og med vurderingsåret 2013 og frem.

Baggrund
Fra den 1. november 2020 sætter Vurderingsstyrelsen ”en streg i sandet”. Fra denne dato er det ikke længere muligt at genoptage ejendomsvurderinger og omvurderinger foretaget i det gamle vurderingssystem. Det gælder både for private boligejere, men også ejere af erhvervs- og udlejningsejendomme samt grundejere af alle typer grunde.

En af begrundelserne for at stoppe adgangen til genoptagelser er, at komme godt fra start med det nye ejendomsvurderingssystem.

Uanset afskæringen vil ejendomsejere senere få mulighed for at få genoptaget de videreførte ejendomsvurderinger. Det gælder ejendomsvurderingerne fra 2013 til 2019 for ejerboliger og fra 2014 til 2020 for erhverv, grunde og andre ejendomme. Der åbnes først for denne adgang, når de nye ejendomsvurderinger udsendes til ejendomsejere.

Opfordring til gennemgang af tidligere udsendte ejendomsvurderinger
Vi opfordrer ejendomsejere til at gennemgå deres ejendomsvurderinger NU!
 
Det skyldes dels, at udsendelsen af ejendomsvurderingerne har været udsat op til flere gange, dels at udsendelsen af de nye vurderinger sker etapevis, dvs. visse ejendomsejere risikerer at skulle vente indtil 2023. Derudover kan en konkret fejl have stor ejendomsskattemæssig betydning.
 
Vi opfordrer især ejendomsejere (private som virksomheder) til at følge op på deres ejendomsvurdering pr. 1. oktober 2019. Det skyldes, at denne vurdering rent ejendomsskattemæssigt først får virkning pr. 1. januar 2021. Vi oplever, at mange ejendomsejere først bliver opmærksom på omvurderingen af deres ejendom når den får skattemæssig virkning fra 1. januar 2021. Og så er det for sent at klage.
 
Derudover opfordres ejendomsejere, som har erhvervet en ejendom i 2020 til at være ekstra opmærksom på ejendomsvurderingen pr. 1. oktober 2019. Der kan være en risiko for at der vil ske en ændring i nuværende ejendomsskatter, hvis der har været foretaget en omvurdering pr. 1. oktober 2019 eller ejendomsejer efter købet har konstateret faktuelle fejl i øvrigt, eksempelvis i BBR-meddelelsen.

Hvornår kan det være relevant at indsende en genoptagelsesanmodning

Det kan være relevant at indsende en genoptagelsesanmodning i nedenstående tilfælde:

► Fejl i ansatte ejerboligfordelinger
► Fejl i benyttelseskoder i forhold til faktisk anvendelse af ejendommen (BBR-meddelelsen)
► Fejl i de fastsatte aktuelle værdier
► Fejl i de fastsatte skattestop-, og grundskatteloftsværdier
► Fejl i fradrag i grundværdien for forbedringer fra 2013 og frem ved efterfølgende ændring af vurderinger før 2013
► Fejlregistrering af faktuelle forhold
► Der foreligger en verserende klagesag på en tidligere ejendomsvurdering – Konsekvensrettelse af senere vurderinger

Ejendomsejere skal være opmærksomme på, at ordinær genoptagelse af en ejendomsvurdering kræver, at der foreligger fejl eller mangler i vurderingen. Det er kun muligt, at foretage ordinær genoptagelse tilbage til ejendomsvurderinger og omvurderinger foretaget pr. 1. oktober 2017.
 
Der kan ske ekstraordinær genoptagelse af en ejendomsvurdering bagudrettet, hvis der foreligger fejl eller mangler i vurderingen og at genoptagelsen medfører en ændring af vurderingen med mere end 20 %.
 
Anmodning om genoptagelse skal ske senest den 31. oktober 2020
Redmark er gerne behjælpelig med at vurdere, om der er faktiske forhold, som kan begrunde en genoptagelse.
 
Kontakt

Du er velkommen til at kontakte din revisor eller Redmarks skatteafdeling – Mette Andersen, mail mea@redmark.dk eller tlf. nr. 4186 5679, hvis du har spørgsmål eller brug for assistance i forhold til nærværende.

Download ovenstående her >>

Tak for din tilmelding

Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev, og du vil løbende modtage relevante nyheder om regnskab,revision, skat, moms, afgifter og økonomi generelt. Herudover vil du modtage løbende nyheder om Redmark.

Læs mere om Redmark på vores hjemmeside, og husk på, at du altid er velkommen til at kontakte os.

icon-close