Arbejdet for en
bedre fremtid

FN’s Verdensmål for bæredygtighed

I Redmark er ansvarlighed kendetegnende for den måde, vi driver forretning på. Ansvarlighed over for den enkelte kunde og ansvarlighed over for vores samfund – vi står til regnskab. Vi ønsker at drive en ansvarlig forretning, tage ansvar for trivsel og udvikling af vores medarbjedere, sikre bæredygtige valg i driften af vores forretning og understøtte udviklingen af relevante kompetencer i samfundet hos unge.

Ansvarlighed står højt på den strategiske dagsorden. Både fordi vi tror på, at kommerciel værdiskabelse og ansvarlighed går hånd i hånd, og fordi vi tror på, at forretningsudvikling og bæredygtighed vil være hinandens forudsætninger i fremtiden. Derfor er det også vigtigt for os at bidrage til at nå FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling, som handler om at løse nogle af de største globale udfordringer inden 2030.

Vi har valgt at fokusere på de strategiske temaer, som er centrale for vores arbejde og forretningsområder, og hvor vi vurderer at kunne bidrage i videst muligt omfang til verdensmålene.

Vi har valgt at arbejde målrettet med følgende af FN’s 17 Verdensmål:

Som vidensvirksomhed er vi fuldstændigt afhængig af vores medarbejdere og deres kompetencer. Samtidig befinder vi os i et samfund og i en branche, hvor flere og flere bliver ramt af stress. Vi ønsker at give så brede rammer for den enkelte medarbejder som muligt, så det bliver lettere at få privatliv og arbejdsliv til at hænge sammen. Vi har derfor etableret FlexWork, som skal sikre fleksibilitet for alle medarbejdere.
   
Redmark har fokus på kontinuerlig uddannelse af alle medarbejdere, så de er bedst muligt rustet i forhold til både at varetage deres nuværende job, sikre deres markedsværdi og tilegne sig de kompetencer, som efterspørges i fremtiden. Det er et fælles ansvar at uddanne den næste generation til en karriere i revisionsbranchen. Redmark tilbyder praktik- og traineepladser for at leve op til denne del af Redmarks samfundsansvar.
   
Redmark arbejder aktivt for at sikre ligestilling blandt kønnene. Fordelingen mellem mænd og kvinder blandt Redmarks medarbejdere er 56% mænd og 44% kvinder. Hos os har alle lige muligheder for uddannelse, spændende opgaver og løn. Diversitet i bred forstand er et helt centralt fokusområde i Redmark. Vi har fokus på at sikre lige muligheder for alle og ikke mindst, at vi kan fastholde og udvikle vores kvindelige talenter. Vi kigger ikke på køn, men på kompetencer. Vi arbejder aktivt med ligestilling mellem kønnene, blandt andet gennem vores Manageruddannelse og fordelingen af mænd og kvinder i såvel den øverste ledelse som bestyrelsen.
   
Gennem rådgivning af vores kunder er Redmark med til at støtte produktive aktiviteter, skabe anstændige jobs, iværksætteri og innovation som fremmer en formalisering og udvikling af små- og mellemstore virksomheder. Herigennem bidrager vi til at skabe vækst og økonomisk udvikling i vores samfund. Samtidig arbejder vi aktivt med at sikre de bedste vilkår for vores medarbejdere og skabe en arbejdsplads med høj trivsel, udviklingsmuligheder og lige rettigheder for alle.
Hos Redmark arbejder vi mod en reduktion af CO2-udledning på vores kontorsteder. Vi har blandt andet fokus på følgende områder: Grøn strøm/ren energi, bæredygtige indkøb, reduktion af papir/pap/plastic, reduktion af madspild, reduktion af transportaktiviteter ved at fremme digitale møder.

Som en af Danmarks største rådgivnings- og revisionsvirksomheder er Redmark en moderne, effektiv og dynamisk virksomhed. Vi er landsdækkende og har kontorer i Aalborg, Aarhus og København. Mere end 240 medarbejdere arbejder hver dag på at skabe værdi for vores kunder – Læs mere >>

Aalborg
+45 98 18 33 33
aalborg@redmark.dk

Find kontakt

Aarhus
+45 86 13 31 00
aarhus@redmark.dk

Find kontakt

København
+45 39 16 36 36
copenhagen@redmark.dk

Find kontakt

Tak for din tilmelding

Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev, og du vil løbende modtage relevante nyheder om regnskab,revision, skat, moms, afgifter og økonomi generelt. Herudover vil du modtage løbende nyheder om Redmark.

Læs mere om Redmark på vores hjemmeside, og husk på, at du altid er velkommen til at kontakte os.

icon-close