At arbejde hos Redmark

Som en af Danmarks største rådgivnings- og revisionsvirksomheder er Redmark en moderne, effektiv og dynamisk virksomhed, der er med i forreste række indenfor de områder, en moderne revisions- og rådgivningsvirksomhed arbejder med. At arbejde hos Redmark

Redmark er en dansk partnerejet virksomhed, der arbejder både lokalt og internationalt. Vi har en række specialafdelinger og funktioner, bl.a. indenfor skat, moms og IT.

Redmark har kontorer i Aalborg, Aarhus og København. Nationalt er vi medlem af RevisorGruppen Danmark, som er den 4. største revisororganisation i Danmark. Internationalt er vi medlem af MGI, der er en alliance mellem uafhængige revisionsvirksomheder og repræsenteret i mere end 80 lande.

Medarbejdere

Redmark er en attraktiv arbejdsplads, hvor opgaver løses af medarbejderne i fællesskab i et professionelt, men samtidig uformelt miljø. Mere end 200 velkvalificerede medarbejdere er fordelt på alle uddannelsesniveauer og med vidt forskellige kompetencer og uddannelser.

Medarbejdernes uddannelse sikres gennem målrettede uddannelsesforløb, hvor videndeling og samarbejde med kollegaer er nøgleord.

Vi lægger vægt på, at medarbejderne udvikler sig både fagligt og personligt gennem målrettet uddannelse, hvor der er tid til både uddannelse og fritid.

Arbejdsmiljø

Hos Redmark går vi langt for at tilgodese den enkelte medarbejders særlige behov, og dermed opnå tilfredse og glade medarbejdere.

Som arbejdsplads er Redmark kendetegnet af gode fysiske rammer, et sundt og effektivt arbejdsmiljø, baseret på støttende samarbejde i teams, videndeling, god omgangstone, kompetente kolleger og god ledelse.

Gode ansættelsesforhold

I ansættelsesforholdet aftales de arbejds- og ansættelsesvilkår, som medvirker til at skabe tryghed i ansættelsesforholdet samt balance mellem arbejdsliv, familie- og fritidsliv. Derfor har vi bl.a. fleksible arbejdstider, betalte fridage, 6. ferieuge, helbredssikring, omsorg og carepolitik, pensionsordning, bredbånd, kantineordning, betalt fri til barnets 1. og 2. sygedag, gode lønforhold under barsel og meget meget mere.

Konkurrencedygtig løn

Vi tilbyder en konkurrencedygtig løn. Lønfastsættelsen sker indenfor en ramme, der muliggør individuel lønfastsættelse, baseret på kompetencer, erfaringer, indsats og resultater. Hertil kommer en række personalegoder, du kan benytte, og dermed opnå flere kontante fordele i et ansættelsesforhold hos os.

Redmark Akademi

Alle medarbejdere er fra den 1. arbejdsdag optaget på Redmark Akademi, der er Redmarks interne uddannelsesforløb. På Redmark Akademi tilrettelægges en målrettet uddannelse for hver enkelt medarbejder. Uddannelsen tilrettelægges i en løbende og tæt dialog mellem den enkelte medarbejder og Redmark. Der fokuseres på den enkelte medarbejders personlige og faglige udvikling.

Vi afholder endvidere løbende en række interne og eksterne kurser. Livslang læring og udvikling er en integreret del af dagligdagen hos Redmark.

Socialt samvær

Hos Redmark lægger vi stor vægt på, at der er et godt socialt miljø. Udover fredagsbar, grillfester og julefrokoster, arrangerer personaleforeningen bl.a. skitur, minigolf, pooltunering, madlavning, pokerturnering, bankospil og bowling. Redmark deltager også i firmasport, bl.a. håndbold og fodbold, DHL Stafetten.

Kontaktpersoner

Marlene Krogh
Aalborg

Marlene Krogh

HR Chef +45 98 18 33 33

Som en af Danmarks største rådgivnings- og revisionsvirksomheder er Redmark en moderne, effektiv og dynamisk virksomhed. Vi er landsdækkende og har kontorer i Aalborg, Aarhus og København. Mere end 200 medarbejdere arbejder hver dag på at skabe værdi for vores kunder – Læs mere >>

Aalborg
+45 98 18 33 33
aalborg@redmark.dk

Find kontakt

Aarhus
+45 86 13 31 00
aarhus@redmark.dk

Find kontakt

København
+45 39 16 36 36
copenhagen@redmark.dk

Find kontakt

Tak for din tilmelding

Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev, og du vil løbende modtage relevante nyheder om regnskab,revision, skat, moms, afgifter og økonomi generelt. Herudover vil du modtage løbende nyheder om Redmark.

Læs mere om Redmark på vores hjemmeside, og husk på, at du altid er velkommen til at kontakte os.

icon-close