Kompetenceudvikling hos Redmark

– få en karriere, hvor du hurtigt kan udvikle dig. Hos Redmark har vi fokus på din faglige og personlige udvikling. Vi anerkender, at vores succes er afhængig af din viden og dine kompetencer. Derfor er det vigtigt, at du konstant udvikler dig – et er nemlig at være god, noget andet er at blive endnu bedre. Kompetenceudvikling hos Redmark

Det er Redmarks politik, at vores medarbejdere løbende skal bevare og udvikle deres markedsværdi gennem kompetenceudvikling. Én gang årligt laves en individuel status over medarbejderens kompetencer. Det sker i forbindelse med en obligatorisk medarbejderudviklingssamtale (MUS). Her opgør leder og medarbejder i fællesskab resultatet for perioden, der er gået og sætter nye mål for det kommende år. Desuden identificeres de kompetencer medarbejderen besidder og de kompetencer, der er behov for at udvikle.

Individuelle udviklingsplaner

Enhver medarbejder hos Redmark har krav på en personlig udviklingsplan til at understøtte personlige og virksomhedsmæssige mål. Som medarbejder har du ligeledes pligt til at sætte og gennemføre nye udviklingsmål.

Redmark sikrer gennemførelse af virksomhedsrelevante udviklings- og uddannelsesaktiviteter. At være i en konstant uddannelsesproces fordrer et gensidigt inspirerende fagligt miljø. Det vil sige at havde adgang til viden og færdigheder, dialog og erfaringsudveksling. Det sikres blandt andet ved interne kurser, åbne kurser og uddannelsestilbud, mentor- og coachordninger, sidemandsoplæring og andre planlagte udviklingstiltag.

Intern og ekstern uddannelse

Som medarbejder er du altid under uddannelse, så du kommer aldrig til at savne ny viden eller nye udfordringer. Du får både frihed og fundamentet til selv at bestemme tempoet og retningen for din videre karriere.

Formålet med Redmarks deltagelse i såvel intern som ekstern uddannelse er ønsket om, at Redmark når sine forretningsmæssige mål, og at du som medarbejder når dine personlige mål. Derfor er vore uddannelsespolitik at understøtte den enkelte medarbejders faglige og personlige udvikling.

Redmark Akademi

Alle medarbejdere hos Redmark er fra den første arbejdsdag optaget på Redmark Akademi, der er Redmarks interne uddannelsesforløb. På Redmark Akademi tilrettelægges en målrettet uddannelse for hver enkelt medarbejder. Uddannelsen tilrettelægges i løbende og tæt dialog mellem den enkelte medarbejder og Redmark og der fokuseres på den enkelte medarbejders personlige og faglige udvikling. Livslang læring er en integreret del af dagligdagen hos Redmark.

Blandt de bedste beståelsesprocenter i branchen

Hos Redmark har vores medarbejdere som uddanner sig til statsautoriseret revisor en beståelsesprocent på 95 % og har dermed en af de højeste beståelsesprocenter blandt de større revisionsfirmaer i branchen. Det skyldes i høj grad, at vores medarbejdere kommer i berøring med mangeartede opgaver undervejs i det praktiske forløb, og at vi sikrer den fornødne teoretiske viden både i bredden og i dybden.

Fokus på ledelse

Hos Redmark har vi fokus på at udvikle excellente ledere. Derfor har vi vores egen interne lederuddannelse med de bedste konsulenter på området. Det handler om at skabe synlige resultater på både det forretningsmæssige- og ledelsesmæssige plan. På Redmarks interne lederuddannelse arbejdes der med udvikling fra tre sider:

Den ene side handler om evnen til at arbejde strategisk, sætte retning, styre, udvikle organisationen og sikre, at målene bliver nået.

Den anden side handler om at bedrive ordentlig lederskab af de mennesker, man for en tid har det store privilegium at være leder for.

Den tredje side handler om lederen selv: om at blive sig sine værdier, styrker og udviklingsbehov bevidst og om at være villig til at arbejde med sig selv som leder og menneske i forandring.

Kontaktpersoner

Marlene Krogh
Aalborg

Marlene Krogh

HR Chef +45 98 18 33 33

Som en af Danmarks største rådgivnings- og revisionsvirksomheder er Redmark en moderne, effektiv og dynamisk virksomhed. Vi er landsdækkende og har kontorer i Aalborg, Aarhus og København. Mere end 200 medarbejdere arbejder hver dag på at skabe værdi for vores kunder – Læs mere >>

Aalborg
+45 98 18 33 33
aalborg@redmark.dk

Find kontakt

Aarhus
+45 86 13 31 00
aarhus@redmark.dk

Find kontakt

København
+45 39 16 36 36
copenhagen@redmark.dk

Find kontakt

Tak for din tilmelding

Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev, og du vil løbende modtage relevante nyheder om regnskab,revision, skat, moms, afgifter og økonomi generelt. Herudover vil du modtage løbende nyheder om Redmark.

Læs mere om Redmark på vores hjemmeside, og husk på, at du altid er velkommen til at kontakte os.

icon-close