Dit næste skridt
i karrieren

Dit næste skridt i karrieren


Redmark er en vidensvirksomhed, hvor der er fokus på medarbejderudvikling og trivsel. Vi arbejder målrettet for en kultur, hvor vi med udgangspunkt i vores forretningsmæssige mål udfordrer hinanden til at udnytte vores fulde potentiale – ikke bare fagligt men også som mennesker.

Hos Redmark vil du opleve kolleger med høj faglighed, en uformel omgangstone og et stærkt socialt sammenhold. Vi tror på, at relationer og samarbejde skaber værdi. Derfor lægger vi også vægt på dine personlige kompetencer både internt i Redmark, men også eksternt i relationen til vores kunder.

Vi samler på hele mennesker og har derfor fokus på et balanceret arbejdsliv, hvor der er plads til andet end arbejde. En af vores vigtigste opgaver er at motivere og involvere dig som medarbejder og skabe et arbejdsmiljø, der har fokus på din udvikling samt åbenhed og respekt.

Kompetenceudvikling og uddannelse vægtes højt i Redmark. Vi stræber efter at være de bedste til det, vi laver, og derfor har vi høje forventninger til dig. Vi har ikke kun én karrierevej, men en række forskellige veje, som gør, at vi kan skabe de bedste rammer for din faglige og personlige udvikling. På den måde øger du konstant din værdi. Ikke kun til gavn for Redmark og vores kunder, men også på arbejdsmarkedet. Du skal være så attraktiv på arbejdsmarkedet, at det er et aktivt tilvalg at være ansat hos Redmark.

Din karriere i Redmark – vi slipper ambitionerne løs


Din karriere er også dit ansvar

Karriere er et vigtigt begreb i Redmark, da det medvirker til at fastholde dig og alle vores andre dygtige og ambitiøse medarbejdere. Derfor arbejder vi i Redmark på at skabe tydelige karriereveje og muligheder for alle. Vi ved, at karrierevejene er udfordrende, sjældent lige og i konstant forandring.

Vi er en videns- og karrierevirksomhed med store muligheder for dig, men vi stiller også krav. Din karriere er også dit ansvar. Redmarks succes – og ikke mindst vores kunders – afhænger af vores medarbejdere, så vi tager din udvikling seriøst.

I Redmark er udvikling dog langt mere end kurser og formel uddannelse. Vi ved, at det er på jobbet de mest værdifulde erfaringer opnås, og vi anerkender dette som en formel del af vores kompetenceudvikling. Vi ser uddannelse og udvikling som en livslang proces – der er altid mere at lære, altid nye evner at udvikle. Udvikling er derfor ikke kun et privilegium. Det er et krav.

Vores succes afhænger af din succes

Vores succes afhænger af din succes. Derfor går vi langt for at udvikle dig både som menneske og rent fagligt. Vi ønsker at tage udgangspunkt i dine behov, ønsker og engagement. Vi giver dig mulighed for at vokse kontinuerligt, og det er dig og ingen anden, som er ansvarlig for din udvikling. Vi gør til gengæld alt for at give dig støtte i processen og de allerbedste værktøjer til at realisere dine mål.

Dit karriereforløb

I Redmark er der ikke kun én vej til målet. Din karriere kan udvikle sig i mange retninger. Du kan sagtens gøre stop undervejs i forløbet for at fortsætte senere. Nogle vælger at gå den teoretiske vej til statsautoriseret revisor. Andre vælger at specialisere sig, mens andre igen vælger generalistvejen og dermed bredde i deres kompetencer.

Som en af Danmarks største rådgivnings- og revisionsvirksomheder er Redmark en moderne, effektiv og dynamisk virksomhed. Vi er landsdækkende og har kontorer i Aalborg, Aarhus og København. Mere end 240 medarbejdere arbejder hver dag på at skabe værdi for vores kunder – Læs mere >>

Aalborg
+45 98 18 33 33
aalborg@redmark.dk

Find kontakt

Aarhus
+45 86 13 31 00
aarhus@redmark.dk

Find kontakt

København
+45 39 16 36 36
copenhagen@redmark.dk

Find kontakt

Tak for din tilmelding

Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev, og du vil løbende modtage relevante nyheder om regnskab,revision, skat, moms, afgifter og økonomi generelt. Herudover vil du modtage løbende nyheder om Redmark.

Læs mere om Redmark på vores hjemmeside, og husk på, at du altid er velkommen til at kontakte os.

icon-close