10. september 2018

Tandlægekæder og moms

Skal der opkræves moms, når en tandlæge overdrager sin virksomhed til en tandlægekæde? Ja, det skal der måske. Heldigvis kan vi gøre noget for at mindske skaden.

Skatterådet kom i et bindende svar fra juni 2018 frem til, at en tandlæges overdragelse af tandlægevirksomheden til en tandlægekæde ikke var en momsfri virksomhedsoverdragelse – noget som man har forudsat i mange overdragelser – og at tandlægen derfor skal afregne moms af overdragelsen. Det betyder som udgangspunkt, at tandlægen skal aflevere 20% af overdragelsessummen til SKAT. Samtidig har tandlægekæden ikke fradrag for momsen.
 
Skatterådets konklusion bygger på, at tandlægen overdrager tandlægevirksomhedens materielle og immaterielle aktiver til ét selskab – der stiller aktiverne til rådighed - mens selve driften af tandlægevirksomheden fortsættes i ét andet selskab. Det betyder, at der som udgangspunkt skal opkræves moms af overdragelsen fra tandlægen, og at momslovens regler om momsfri virksomhedsoverdragelse ikke kan bruges.
 
Vi ved endnu ikke, om SKAT vil efteropkræve momsen i de mange overdragelser, der er sket i de senere år.
 
Det er vores vurdering, at der formentlig kan etableres momspligtige aktiviteter i tandlægekæden, således en eventuel efteropkrævet moms af overdragelsen kan fradrages. Derved kan tandlægen fakturere overdragelsessummen plus 25% moms (der fradrages som købsmoms i tandlægekæden).
 
Vi anbefaler, at de konkrete overdragelser bliver gennemgået, og at der etableres et forsvar mod en efteropkrævning af moms. For nærmere info om problemstillingen, kontakt Redmarks momsekspert  Søren Heimer  på 41 86 56 82, mail: she@redmark.dk

Tak for din tilmelding

Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev, og du vil løbende modtage relevante nyheder om regnskab,revision, skat, moms, afgifter og økonomi generelt. Herudover vil du modtage løbende nyheder om Redmark.

Læs mere om Redmark på vores hjemmeside, og husk på, at du altid er velkommen til at kontakte os.

icon-close