12. juni 2019

Splitleasing af klinikejerens bil

Klinikejere som driver deres tandklinik som tandlægeselskab har i princippet mulighed for at etablere en aftale, hvor tandlægeselskabet betaler den erhvervsmæssige del af udgifterne mens klinikejeren selv betaler resten af private midler. Tandlæger som driver deres virksomhed som personlig drevet virksomhed har derimod ikke mulighed for at anvende denne ordning. SKAT har i et såkaldt ”styresignal” nu præciseret betingelserne for at undgå beskatning af fri bil ved en splitleasing aftale.

Splitleasing er rettet mod erhvervsdrivende, hvor der kan foretages en klar opdeling af erhvervsmæssig- og privat kørsel. Tandlægeselskabet betaler den andel af udgifterne, der relaterer sig til den erhvervsmæssige del, og klinikejeren betaler selv den del, der relaterer sig til den private del. Der kan således både køres erhvervsmæssigt og privat i bilen, og omkostningerne hertil betales af hhv. tandlægeselskabet og klinikejere ud fra den konkrete kørsel.

Vurderingen af fordelagtigheden i en splitleasingaftale i forhold til beskatning af fri bil, eller udbetaling af  skattefri kørselsgodtgørelse, skal ske ud fra klinikejerens konkrete kørsel. En splitleasing aftale  kan være relevant for de klinikejere, som af forskellige årsager har en del erhvervsmæssig kørsel,  men som samtidig gerne vil have mulighed for at benytte bilen privat. Flere afgørelser viser dog, at SKAT er meget opmærksomme på at samtlige betingelser jf. styresignalet er opfyldt. I modsat fald vil der ske beskatning af fri bil.

For nærmere oplysninger, kontakt:

Kai Ambrosius, ka@redmark.dk eller +45 20 27 20 89

Tak for din tilmelding

Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev, og du vil løbende modtage relevante nyheder om regnskab,revision, skat, moms, afgifter og økonomi generelt. Herudover vil du modtage løbende nyheder om Redmark.

Læs mere om Redmark på vores hjemmeside, og husk på, at du altid er velkommen til at kontakte os.

icon-close