26. april 2019

Optimering af praksisdrift

For de fleste læger er det naturligt at drøfte, hvordan året er gået på et årligt regnskabsmøde. Samtidig drøftes hvordan indtægten i virksomhedsordningen eller i selskabet struktureres og udbetales på den mest optimale måde, således at unødige skattebetalinger undgås.

Af: Darnell Vagnild, Statsautoriseret revisor, Redmark

I Redmark er det naturligt at drøfte hvordan driften i en lægepraksis optimeres. Som virksomhedsejer er din opmærksomhed rettet mod mange ting, og udover selve behandlingen af patienterne, kan der være behov for at få fokuseret opmærksomheden på de områder, hvor man kan forbedre sig, således at der sættes ind de rigtige steder. Vi har derfor udviklet en praksisanalyse, som med udgangspunkt i et interview og et spørgeskema, kan hjælpe dig med at finde de indsatsområder, som kan give dig en bedre indtjening i din praksis. Praksisanalysen vil samtidig give et benchmark i forhold til sammenlignelige praksis, og derved nogle nøgletal, som kan anvendes som målsætning for, hvor din praksis kan forbedre sig.

Vi oplever ofte, at de alment praktiserende læger ikke drøfter økonomi eller optimering af driften i deres netværk. 12-mandsgrupperne er et fint sted at starte for at skabe lidt inspiration til, hvordan du kan gøre det bedre. Dette er blandt andet noget vi sætter fokus på i vores analyse.

Vores analyse er fokuseret på en række parametre og kaster lys over følgende spørgsmål:

  • Er personalesammensætningen passende til praksissens omsætning?
  • Benytter du data fra § 88 opgørelsen (kontrolstatistikken)?
  • Bruger du tid på fremtidsvisioner?
  • Får du udnyttet din kapacitet optimalt?
  • Kan opgaverne fordeles anderledes?
  • Hvilken betydning har praksissens ydelsessammensætning for indtjeningen?

Svarene på disse områder struktureres og præsenteres grafisk i vores praksisanalyse, som er med til at visualisere, hvor din praksis kan blive bedre. Det giver samtidig mulighed for at arbejde med de områder, hvor netop du kan høste lavt-hængende frugter.

Ønsker du yderligere uddybning og rådgivning fra en branchekendt og kompetent revisor, så kontakt Sundhedsafdelingen hos Redmark, hvor vi har ekspertisen til at hjælpe dig.

For nærmere info, kontakt statsautoriseret revisor Darnell Vagnild på tlf. 41 96 58 10 eller på dva@redmark.dk

Tak for din tilmelding

Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev, og du vil løbende modtage relevante nyheder om regnskab,revision, skat, moms, afgifter og økonomi generelt. Herudover vil du modtage løbende nyheder om Redmark.

Læs mere om Redmark på vores hjemmeside, og husk på, at du altid er velkommen til at kontakte os.

icon-close